Zahraniční studenty láká na české VŠ kvalita i bezpečí

15. 2. 2019 | Inspirace

boy-girl-with-flag-czech-republic_1308-9654

Počet zahraničních studentů v České republice se za posledních 15 let sedminásobně zvýšil. Kolik jich tedy u nás aktuálně studuje a jaké obory a města si nejčastěji vybírají?

Na českých státních a soukromých univerzitách studuje zhruba 300 tisíc studentů, z toho je více jak 43 tisíc cizinců. Naprostá většina z nich studuje vysokou školu v českém jazyce, tedy bezplatně. Jedná se převážně o slovenské studenty, kterých je u nás přes 20 tisíc. Studium v češtině volí také Rusové a Ukrajinci. Druhou skupinu studentů cizinců tvoří samoplátci, kteří mají studium zpravidla v angličtině. Aktuálně je jich okolo sedmi tisíc a nejpočetnější skupinu tvoří Britové a Němci. K nim se v posledních letech začali přidávat také Indové a Portugalci. Studentů z těchto dvou zemí je na českých VŠ téměř 700.

Zahraniční studenti si vybírají Českou republiku především proto, že jsou u nás menší životní náklady, v porovnání se zbytkem západní Evropy, a cítí se zde bezpečně. Důležitá je pro ně i vysoká kvalita českých univerzit.

Cizince zajímají už i technické obory

Dříve k nám cizinci jezdili studovat převážně medicínské obory. Tento trend se nijak výrazně nezměnil, ale dnes se jejich zájem obrací i jinam. Například na Českém vysokém učení technickém v Praze je nyní 600 cizinců samoplátců. Studují strojařinu, elektrotechniku a informatiku.

Výše školného je zde pevně stanovena bez rozdílu fakult. U bakalářských programů je to 128 tisíc Kč na rok, u magisterských 132 tisíc Kč na rok, a 138 tisíc Kč za rok u doktorandských programů. Univerzita se však snaží cílit na obě skupiny cizinců. Pro prestiž a rozvoj mezinárodní spolupráce je důležitý především celkových počet zahraničních studentů nikoli to, kolik z nich si studium platí.

Zahraniční studenti nevyhledávají jenom Prahu

Cizinci se u nás hlásí i na univerzity mimo Prahu. Jejich zvýšený zájem zaznamenala také Technická univerzita v Liberci, Univerzita Palackého v Olomouci nebo Ostravská univerzita. „Za posledních pět let zaznamenáváme rostoucí trend, a to konkrétně v případě samoplátců o 43 % a v případě celkového počtu zahraničních studentů o 27 %. Rostoucí trend se očekává i v následujících letech,“ uvedla pro server universitas.cz Ivana Adamíková, vedoucí Centra mezinárodní spolupráce Ostravské univerzity.

Zdroj: Universitas.cz