TSP

Test studijních předpokladů, forma Národní srovnávací zkoušky (NSZ). Testy TSP jsou pro všechny uchazeče stejné a obvykle nijak nesouvisí s vybraným oborem, zkoumají tzv. obecné studijní předpoklady.