Univerzita Palackého se v Bruselu zapojí do projektu vzdělávání dospělých

Univerzita Palackého byla vybrána jako zástupce Olomouckého kraje a České republiky do mezinárodního projektu REALM (Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship Initiative), který bude realizován v Bruselu v průběhu roku 2012.

Projekt, který je financován z prostředků komunitárního programu Grundtvig, vznikl ve spolupráci britského Hampshire County Council, Bruselské vzdělávací služby a Sdružení evropských regionů (AER). Spojí účastníky z 15 evropských regionů, kteří budou v průběhu roku pracovat na tématech z oblasti vzdělávání dospělých. Jeho cílem je začlenit některé ze stěžejních iniciativ, které určila Evropská komise v rámci strategie nových zdrojů růstu a pracovních míst, do koncepce vzdělávání dospělých v členských zemích EU. Záměrem je vytvořit síť odborníků v oblasti celoživotního vzdělávání, kteří budou výsledky roční spolupráce následně implementovat ve vzdělávacích institucích ve své zemi.

Univerzitu Palackého bude v projektu reprezentovat proděkanka pro studijní záležitosti a celoživotní vzdělávání Pedagogické fakulty UP, PhDr. Hana Marešová, Ph.D., která bude na druhém setkání prezentovat základní strategie celoživotního vzdělávání na UP, a to zejména v oblasti nových kompetencí a využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání dospělých.

Více informací nazeleznete zde

Zdroj: tisková zpráva

Další články k tématu

Univerzity lákají studenty pomocí náborových videí

Také vysoké školy a univerzity pomalu mění svojí komunikaci a častěji využívají internetové nástroje. V posledních týdnech se objevily hned tři nové klipy, které lákají studenty ke studiu na Vysokém učení technickém v Brně, na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. V souvislosti s letošním 440. výročím olomoucké univerzity a také ve snaze posílit koncept Olomouc – univerzitní …

číst více
Nový pedagogický obor na Univerzitě Palackého

Nový pedagogický obor na Univerzitě Palackého

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci oznamuje, že dodatečně otevřela zájemcům o studium nový studijní obor v kombinované formě – Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol. Jedná se navazující magisterské studium v kombinované formě, které je určeno absolventům bakalářských programů z oblasti německé filologie, především pak absolventům studijního oboru Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání. Studijní obor Učitelství německého jazyka …

číst více
PedF UP bude mít vlastní mateřskou školku

PedF UP bude mít vlastní mateřskou školku

Společný projekt Pedagogické a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého „Univerzitní mateřská škola a klub předškoláků“ se dočká své realizace. Byl totiž vybrán z řady návrhů, které se přihlásily do projektu Evropského sociálního fondu v rámci výzvy č. 54 – Rovné příležitosti žen a mužů. Projekt bude zahájen od podzimu letošního roku. Myšlenkou vybudovat – v souladu s trendy v oblasti preprimárního vzdělávání – předškolní zařízení, …

číst více
Nový obor na UP: Historie se zaměřením na vzdělávání

Nový obor na UP: Historie se zaměřením na vzdělávání

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) otevírá v následujícím akademickém roce ve studijním programu Specializace v pedagogice nový bakalářský studijní obor Historie se zaměřením na vzdělávání. Jedná se o dvouoborové studium v prezenční formě. Kombinovat jej lze s některým z následujících o­borů: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání Matematika se zaměřením na vzdělávání …

číst více