Antonín Dvořák

(1841 – 1904)

 • vyrůstal na vesnici v chudých poměrech
 • v 16-ti letech varhanická škola v Praze
 • violista v kapele, pozeději v Prozatimním divadle
 • r. 1874 se stal varhaníkem v chrámu sv. Vojtěcha v Praze
 • od 20 let komponoval
 • ve 32 letech první úspěchy
 • oženil se se sborovou pěvkyní, získal stypendium → lepší postavení → světový úspěch
 • v r. 1890 získal čestný doktorát na Cambritské univerzitě
 • v r. 1891 získal čestná doktorát na Pražské univerzitě
 • jmenován profesorem a později ředitelem Pražské konzervatoře
 • v letech 1892 – 1895 byl vedoucím konzervatoře v New Yorku

jazyk: – spontánost, lehkost, bezprostřednost

PESTRÁ INSTRUMENTACE

dílo: 1A) ORCHESTRÁLNÍ

 • 9 symfonií

SYMFONIE č.9 e moll, op. 95 „Z nového světa“

(1. Adagio, Allegro molto „Novosvětská“ *

2. Largo – hraje se i samostatně *

3. Scherzo malto vivace

4. Alegro con fusco * )

Novosvětská

 • jedna z nejkrásnějších skladeb na světě
 • u nás ji hraje Česká filharmonie, dirigent – V. Talich, K. Ančerl
 • přesto, že obsahuje motivy ze života indiánů a černochů NENÍ TO AMERICKÉ DÍLO, ALE JE TO TYPICKY ČESKÉ DÍLO, které bylo pouze Amerikou ovlivněno. Sám dvořák o ní řekl, že Novosvětská je viděním domova.
 • 2.věta je stesk po domově, vyjadřuje vzpomínky na domov
 • instrumentální koncerty: 1. violoncellový

2. klavírní

3. houslový

1B) PŘEDEHRY A SYMFONICKÉ BÁSNĚ

předehry: Husitská

 • je vybudována na svatováclavském a husitském chorálu

básně: Polednice

Vodník

Zlatý kolovrat

Holoubek

Slovanské tance

 • existují 2 řady Slov. tanců
 • pro velkou oblibu vznikla klavírní a orchestrální verze
 1. KOMORNÍ TVORBA
 • smyčcový kvartet F dur „Americký“
 • klavírní tria „Dumky“
 • skaldby pro dvoje housle „Maličkosti“
 1. VOKÁLNÍ TVORBA
 1. oratoria, sekvence, chrámová tvorba, …

Stabat Máter (oratorium)

 • středověká sekvence
 • pro sólisty. orchestr, 2 sbory, varhany

Svatební košile (světská sekvence)

 • dílo dramatického charakteru, u obecenstva velmi oblíbená

Svatá Ludmila

 • scénické oratorium
 • na slova Jaroslava Vrchlckého
 • napsáno pro Anglii

Mše D dur

 • pro sólo, zbor, varhany

Requiem

 • považováno za jednu z největších skladeb, mše za zemřelé

Žalm č. 149

Te deum

 1. písně a sbory

Moravské dvojzpěvy

 • soprán, alt a klavír

Cikánské melodie

 • na text Aloise Heiduka

„Když mne stará matka“ *

Biblické písně

 • spracované žalmy ze Starého zákona

„Hospodin je můj pastýř“ *

 1. KLAVÍRNÍ TVORBA

Poetické nálady Silhouety

Humoresky * Thema con variazioni

 1. OPERA

Rusalka Král a uhlíř Tvrdé palice

Čert a Káča Armida Šelma sedlák

Jakobín Alfréd

Dimitrij Vanda

RUSALKA

text: Jaroslav Kvapil

Lyrická pohádka

Eduard Haken – dlouho hrál v ND vodníka v Rusalce

 • hluboko v lesním jezírku žije Rusalka, tu si princ odvádí na zámek, před tím musela dát svůj hlas a zelený šat dát čarodejnici, jejich lásce nepřeje kněžna, která chce mít prince pro sebe, tak princ na Rusalku zapomíná, ta se vrací jako bludička spátky do lesa a princ mezi tím ochořel, po nějaké době ji vyhledal a prosil za odpuštění, na princovo přání ho 2× políbí a tím oba umírájí

ukázky: předehra *

ČERT A KÁČA

 • podle pohádky Jana Drdy

Za správnost a původ studijních materiálů neručíme.