Tachismus

 • malířský směr, využívá techniky barevné skvrny kladené na plátno
 • spontánní automatický malířský projev, nemá přímý vztah ke smyslové zkušenosti umělce
 • instinktivní tvůrčí akt, autentická umělcova subjektivní výpověď
 • vychází z metody surrealismu, proti kompozičním zákonům zdůrazňuje náhodu a hravost
 • jako umělecký směr se rozvíjí v 50.–60. letech 20. století
 • rozvíjel se souběžně s americkou akční malbou
 • Gillian Ayres
  • Antony a Kleopatra
 • Pierre Soulages
  • 17. prosince 1966
 • Wols
  • Modrý fantom
 • Antonio Saura
 • Hans Hartung
 • Georges Mathieu
  • Kapetníci všude!