Pravěké a starověké výtvarné umění

Malířství:

 • Altamíra (Španělsko) – malby lovné zvěře (180), až 3 metry, objeveny dcerou amat. paleontologa (40-9 tis. př. n. l)
 • Lascaux, Niaux, Chauvet (Francie)
 • náměty: zoomorfní (koně, mamuti, jeleni)
 • technika: drcené nerosty míchané s tuky nebo s vodou, štětce ze zvířecí srsti, prsty
 • motivace: lovecký kult, kult plodnosti, magie, jeskyně = 1. svatyně lidstva
 • chybí vzájemná kompozice → spíše seskupení zvířat
 • zjednodušení tvarů, symbolismus → nefigurativní umění (mladší paleolit)

 

Sochařství:

 • náměty: zoomorfní, ženské postavy (=venuše)
 • inspirace: kult plodnosti a hojnosti, sexuální chtíč
 • Venuše: věstonická, mentonská, geometrická, s křivou tváří (většina bez konkrétní tváře)
 • socha medvěda z hlíny (Montespan)
 • rytiny v kostech a mamutovině (zápasící býci, pasoucí se koně)
 • jeskyně u nás: Šipka, Pekárna

Keramika:

 • mezolit
 • zdobena spirálami (= volutami → k. volutová, nepoužívá se)
 • keramika lineární & vypichovaná (dokonalé kostěné nástroje – jehly, dýky)
 • Kultury: kultura nálevkovitých pohárů
 • kultura zvoncovitých pohárů
 • eneolit – rozpad matriarchátu, objev slitiny, mědi a cínu

Architektura a stavitelství pravěku:

 • prvotní úkryty člověka:

-        jeskyně

-        zemní jámy

-        závětří

-        chýše

-        pravěké domy

 • opevnění:

-        hliněné valy

-        kůlové palisády

 • kultové stavby:

-        megality

-        menhiry – z bretonštiny „dlouhý kámen“

-        kromlechy – viz nejznámější Stonehenge

-        komorové hroby

-        chodbové hroby

 • charakterictické znaky:

-        absolutní začátky staveb hlavně pro úkryt osob a jídla

-        použití přírodních dále neopracovaných materiálů

-        účelové stavitelství

-        objev rytmu, dominanty a měřítka

 • stavební materiály:

-        větve a kmeny: na všechny části staveb

-        hlína: nejčastěji dusaná

-        kameny: zdivo na sucho, megalitické zdivo

 • konstrukce:

-        kupení hmot

-        architrávová soustava na příkladu trilitu

-        kůlové konstrukce

-        sedlová střecha

Mezopotámie

 • mezi řekami Eufrat a Tigris
 • cca 4000 př. n. l.
 • Akkadové, Sumerové
 • Chamurappi – říše s hlavním městem Babylón, Chamurappiho zákoník („Oko za oko, zub za zub.“)
 • zikkuraty (chrámy) – babylónská věž
 • Babylón – Visuté zahrady Semiramidiny, Ištařina brána

Egypt

 • kolem řeky Nil
 • pyramidy (hrobky faraonů): Džoserova – nejstarší, Cheopsova – největší, se sfingou
 • chrámy – Karnak, Luxor
 • mastaby – podzemní hrobky
 • sochařství – na vysoké úrovni
 • pohřební masky (Tutanchamónova)
 • malířství – hlava a končetiny z profilu, tělo a oko zepředu
 • pásová (nad sebou) či hieratická (podle důležitosti) perspektiva
 • písmo – hieroglyfy – rozluštil J. F. Champollion
 • Rossetská deska