Abstraktní umění

 • významný umělecký proud charakteristický pro vývoj velké části malířství a sochařství od r. 1910
 • malířství vždy bylo abstraktním (malíř zachycoval skutečnost dle svých představ), od dob impresionismu nastává posun od realistického znázorňování
 • první opravdu „abstraktní obraz“, na kterém nejde rozpoznat předmět, namaloval v roce 1910 Vasilij Kandinskij – svůj obraz měl odložen obráceně o zeď, nemohl poznat předmět, který znázornil – způsobilo mu to však zážitek a barevný dojem
  • zjistil, že uměleckým zážitkem může být i pouhá sestava barevných ploch a čar. Sám později sdělil, že nabyl tehdy dojmu, že „předmět jeho obrazům vlastně škodí“
 • dalším průkopníkem abstraktní malby byl český malíř František Krupka
 • Vasilij Kandinskij
  • Pro neznámý hlas
 • František Kupka
  • Dvoubarevná fuga

Abstraktní expresionismus

 • spontánně vyjadřuje pocity
 • mezi umělce patří Mark Rothko (americký malíř ruského původu) – velká plátna členěné na rovnoběžné a překrývající se pásy., Mark Tobey – jemné abstraktní struktury
 • Mark Rothko
  • Bez názvu (Černá na šedé ↓)