O nás

International School of Business and Management je vzdělávací institut Fakulty podnikohospodářské VŠE. Kromě odborných obchodních a manžerských kurzů nabízí především program MBA, který je akreditován prestižní mezinárodní akreditací FIBAA. Institut plně využívá odborného a vědeckého zázemí Vysoké školy ekonomické v Praze.

Kde nás najdeš

International School of Business and Management

Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha

Přihlášky a přijímačky

O přijetí uchazeče rozhoduje přijímací komise. Po doručení všech požadovaných dokumentů, kterými jsou:

  • vyplněný formulář žádosti o přijetí ke studiu (registrační formulář)
  • motivační dopis,
  • životopis,
  • dvě doporučení (např. zaměstnavatel a profesor z Vámi ukončené vysoké školy),
  • ověřená kopie vysokoškolského diplomu a příslušného vysvědčení s výsledky státních zkoušek a obhajoby závěrečné práce
  • potvrzení o GMAT nebo o znalosti anglického jazyka alespoň na úrovni B2 (TOEFL, IELTS, ISBM test, aj.)
  • fotografie (pasová)

bude uchazeč přizván na osobní pohovor s přijímací komisí, která finálně doporučí výsledek přijímacího řízení. Více informací poskytneme po registraci zájemců. (Samotná registrace neznamená závazné přihlášení ke studiu).

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat následující podmínky:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářské studium)
  • minimálně 2 roky praxe v zodpovědné funkci po ukončení studia, každý další rok je zohledněn
  • prokázaná znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 – např. TOEFL, IELTS, případně interní ISBM test s následně vyššími nároky osobního pohovoru

Kontakt

International School of Business and Management

Nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha