O nás

Anglo-americká vysoká škola, z.ú. (AAU) byla založena v roce 1990 a je nejstarší soukromou VŠ působící v České republice. Sídlí v nově zrekonstruovaném Thurn-taxisově paláci pod Pražským hradem.

Studijní programy

AAU nabízí bakalářské, magisterské i profesní vzdělání v oblastech ekonomiky, managementu, mezinárodních vztahů a diplomacie, humanitních a společenských věd, vizuálního umění a rovněž také žurnalistiky a práva. Výuka probíhá pouze v anglickém jazyce a je založena na amerických a britských tradicích.

Většina programů je  akreditována MŠMT. Vyjímkou jsou studijní obory LLB, LLM a MBA, které jsou uskutečňovány s mezinárodními partnery. Škole byla také jako první neamerické akademické instituci příznána prestižní americká akreditace WASC (The Western Association of Schools and Colleges), kterou jsou akreditovány prominentní univerzity na západním pobřeží Spojených států jako například Chapman University a University of California.

Web

Kde nás najdeš

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Letenská 120/5
118 00 Praha 1

Přihlášky a přijímačky

Uchazeči o studium musí prokázat odpovídající znalost anglického jazyka. Škola uznává například test TOEFL s výsledkem 525 bodů či jiné testy. Uchazeči musí odevzdat také řadu dokumentů, včetně eseje nebo doporučujících dopisů. Uchazeči se musí zůčastnit pohovoru s děkanem.

Přihlášku ke studiu je možné podávat v průběhu celého roku.

  • Elektronická přihláška: 2000 Kč

Aktuality

Doplňující informace

Studijní prostředí

AAU vytváří interaktivní prostředí v malých studijních skupinách, kde je kladen důraz na samostatné myšlení, exaktní uvažování a vytříbení dovednosti psaného i mluveného projevu. Studenti mají možnost zapojit se do Studentské Rady, která slouží jako most mezi AAU administrativou a studenty. Připravuje pro studenty společenské akce, výlety a také organizuje studentské kluby.

Studium v zahraničí

Část studia lze absolvovat i na některé z partnerských univerzit po celém světě (např. Chapman University v Kalifornii; Murdoch University v Austrálii; Kookmin University v Koreji). AAU je také zapojena do mezinárodního programu Erasmus, který umožňuje výměnné studijní pobyty v rámci zemí EU.

Školné

  • BA studium: 486,000 Kč
  • MA studium: 348,000 Kč
  • MBA: 450,000 Kč
  • LL.B.: 444,000 Kč

Stipendium

Škola nabízí prospěchová stipendia, která umožňují studentům na základě studijních výsledků získat slevu na školném nebo dokonce studovat bez poplatku.

Kontakt

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

Letenská 120/5
118 00 Praha 1