O nás

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. je první českou vysokou školou se specializací na politické vědy. V červnu 2003 získala státní souhlas MŠMT ČR s působením jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu. V roce 2013 jsme oslavili 10 let od založení! V roce 2015 se škola přestěhovala z Kolína do Kutné Hory.

Od listopadu 2003 nabízí studium akreditovaného bakalářského studijního programu Politologie

  • v prezenční formě (denní studium)
  • v kombinované formě (dálkové studium)

Škola nabízí i kurzy Akademie třetího věku a volného času, podílí se na vydávání periodických a neperiodických publikací, odborníci z vysoké školy realizují nebo se podílejí na bohaté vědecké a výzkumné činnosti i na přednáškách pro širokou veřejnost v Kutné Hoře, Kolíně i jinde.

Kde nás najdeš

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Barborská 52
284 01 Kutná Hora

Přihlášky a přijímačky

Základním předpokladem k přijetí na ARC – VŠPSV je úspěšné ukončení středoškolského studia složením maturitní zkoušky. Přijímací řízení je jednokolové a má podobu pohovoru. Úspěšnost u přijímacího řízení je 100%, každý má šanci během studia zjistit, zda zvládne vysokoškolské studium.

Přihlásit se ke studiu lze kdykoliv do 15. září každého roku, následně jsou uchazečům zaslány informace o přijímacím řízení a jsou s ním domluveny další podrobnosti.

Přihlášku lze zaslat na klasickém tiskopise SEVT „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ nebo lze přihlášku podat elektronicky. K přijímacímu řízení uchazeč přinese doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení a strukturovaný životopis.

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Ubytování

Vysoká škola nedisponuje ubytovacími kapacitami, ale pro studenty prezenční formy studia lze ve spolupráci s naším studijním oddělením zajistit dlouhodobé ubytování v ubytovacích kapacitách kutnohorských středních škol. Více informací Vám poskytne Mgr. Petra Zbudilová, vedoucí studijního oddělení.

Stravování

V objektu Jezuitské koleje v Kutné Hoře, kde vysoká škola sídlí, je možné se občerstvit v kavárně Art Café FATAL, která je otevřena každý den kromě pondělí (včetně sobot, kdy mají výuku studenti kombinovaného studia). Kavárnu provozuje zkušená firma Hollas Catering, která zajišťuje občerstvení i pro vědecké konference a další akce naší vysoké školy.

Kromě této kavárny je v nejbližším okolí vysoké školy (v okruhu pěti minut pěšky) několik kvalitních restaurací, které mohou studentům poskytnout místo pro příjemný odpočinek po celodenní výuce. Je to například restaurace U Hrnčíře, restaurace penzionu Barbora nebo restaurace Kometa.

Školné

Standardní výše poplatků za studium (prezenční i kombinované) u studentů je jen 19 900 Kč za semestr (39 800 Kč za rok).

Výše poplatků se může snižovat, a to především díky:

  • prospěchovému stipendiu pro prezenční studenty (až o jednu polovinu)
  • stipendiu za tvůrčí činnost (až o 100%)
  • dalším bonusům (až o 100%)

Poplatky za studium se standardně hradí semestrálně podle smlouvy o studiu, kterou uzavírají před zahájením studia student a škola. Školné lze po splnění smluvních podmínek hradit i měsíčně či čtvrtletně. V dalších letech studia se výše poplatků za studium nezvyšuje!

Kontakt

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Barborská 52
284 01 Kutná Hora