O nás

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. je první českou vysokou školou se specializací na politické vědy. V červnu 2003 získala státní souhlas MŠMT ČR s působením jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu. V roce 2013 jsme oslavili 10 let od založení! V roce 2015 se škola přestěhovala z Kolína do Kutné Hory.

Od listopadu 2003 nabízí studium akreditovaného bakalářského studijního programu Politologie v prezenční formě (denní studium) v kombinované formě (dálkové studium). Škola nabízí i kurzy Akademie třetího věku a volného času, podílí se na vydávání periodických a neperiodických publikací, odborníci z vysoké školy realizují nebo se podílejí na bohaté vědecké a výzkumné činnosti i na přednáškách pro širokou veřejnost v Kutné Hoře, Kolíně i jinde.

Web

Kde nás najdeš

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Barborská 52
284 01 Kutná Hora

Přihlášky a přijímačky

Základním předpokladem k přijetí na ARC – VŠPSV je úspěšné ukončení středoškolského studia složením maturitní zkoušky. Přijímací řízení je jednokolové a má podobu pohovoru. Úspěšnost u přijímacího řízení je 100%, každý má šanci během studia zjistit, zda zvládne vysokoškolské studium.

Přihlásit se ke studiu lze kdykoliv do 15. září každého roku, následně jsou uchazečům zaslány informace o přijímacím řízení a jsou s ním domluveny další podrobnosti.

Přihlášku lze zaslat na klasickém tiskopise SEVT „Přihláška ke studiu na vysoké škole“ nebo lze přihlášku podat elektronicky. K přijímacímu řízení uchazeč přinese doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení a strukturovaný životopis.

Těšíme se na Vás!

  • Elektronická přihláška: 500 Kč
  • Papírová přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Školné

Školné na jeden semestr činí 19 900 Kč. 

Slevy a stipendia

Studenti mají několik možností jak své školné snížit. Mají možnost zažádat o prospěchové stipendium, čímž se školné může snížit až o jednu polovinu. Dále se mohou zapojit do různých tvůrčích činností, což může poplatek snížit až o 100%. 

Kontakt

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.

Barborská 52
284 01 Kutná Hora