POROVNÁNÍ OBORŮ: Ekonomika cestovního ruchu

I přes občasné výkyvy v hospodářské prosperitě je cestování stále oblíbenou kratochvílí. Aby lidé mohli cestovat, je zapotřebí, aby se o jejich komfort a bezpečí starali lidé s odbornými znalostmi. A právě ty vychovávají i některé z našich vysokých škol.

Co je ekonomika cestovního ruchu

Obor se zabývá především, avšak nejen, ekonomickou stránkou turismu. Středem jeho zájmu je tak například finanční, personální a administrativní zabezpečení provozu státních institucí i firem působících v cestovním ruchu, ale třeba také oblast propagace a marketingu turistických a zážitkových akcí, organizace provozu turistických zařízení, pořadatelství zájezdů a mnoho dalšího.
Za tím účelem se posluchači během studia seznamují s hospodářskými, právními, kulturními, historickými a dalšími aspekty cestovního ruchu. Velký důraz se ale klade i na jejich komunikační dovednosti a jazykové znalosti. Součástí studia je rovněž praktická výuka manažerských technik ve vedení podniku a personálu nebo povinná praxe v rámci některého z provozů či firem z oblasti cestovního ruchu.

Uplatnění absolventů

Absolvováním studia oboru Ekonomika cestovního ruchu studenti získávají odborné znalosti o chodu a řízení středních i velkých organizací. Absolventi se nejčastěji stávají vedoucími pracovníky v různých částech provozů cestovního ruchu (recepce, obsluhující personál, sklad, provozní úsek atp.). Pracovat mohou ale i jako manažeři, ekonomové, referenti cestovních kanceláří, uplatňují se jako zaměstnanci marketingového oddělení, zástupci cestovní kanceláře v zahraničí, propagační pracovníci na mezinárodních veletrzích, v oblasti kongresové turistiky, jako průvodci a na dalších pozicích. Realizovat se však mohou i v teoretické oblasti při vytváření analýz a vyhodnocování rozvoje cestovního ruchu apod.

Kde ekonomiku cestovního ruchu studovat

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
Program: Ekonomika a management
Obor: Ekonomika cestovního ruchu (Bc., P, 3 roky; vyučuje se v Uherském Hradišti)
Web: www.ekf.vsb.cz

Přijímací řízení

Přijímací řízení vychází z výsledků Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) dosažených v testu obecných studijních předpokladů v jeho základní podobě (OSP Z) nebo z výsledků z prvních tří oddílů testu obecných studijních předpokladů v rozšířené podobě (OSP R). V obou případech jde o tři stejné oddíly (verbální, analytický a kvantitativní). Zkoušky se konají v rámci společnosti Scio.

Bližší informace o přijímacím řízení naleznete zde.

Předměty

Během studia se posluchači setkají mj. s takovými předměty, jako je Management zařízení cestovního ruchu, Marketing, Finance, Podnikatelské činnosti ve společném stravování a ubytování, Lázeňství a spec. formy cestovního ruchu, Společenský protokol, Cestovní ruch a internet, Geografie cestovního ruchu, Dějiny kultury, Animace a hotelové sporty, a s řadou dalších. Povinnou součástí studia je také praxe v podniku. Z povinně volitelných předmětů lze jmenovat například Řízení výkonnosti podniku, nabídku různých cizích jazyků, Služby, Technické památky v cestovním ruchu, Potravinářské zbožíznalectví a jiné.

Více informací o nabízených oborech nejdete zde.

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Program: Ekonomika a management
Obor: Ekonomika cestovního ruchu (Bc., P, 3 roky)
Web: www.opf.slu.cz

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška má písemnou formu a je jednotná pro všechny studijní programy. Obsahem zkoušky je písemný test studijních předpokladů v rozsahu středoškolské úrovně znalostí z ekonomie, společenského přehledu a matematiky.
Děkan fakulty může v prvním kole přijímacího řízení prominout přijímací zkoušku uchazečům, kteří doloží úředně ověřenou kopií nebo originál certifikátu firmy Scio o absolvování NSZ v akademickém roce 2011. Certifikát musí být doručen na fakultu nejpozději do 30. května 2011 s datem poštovního razítka do 25. května 2011. Děkan může prominout zkoušku těm uchazečům, kteří se umístí na prvním až 500. místě dle výsledku NSZ.

Více informací o přijímacích zkouškách naleznete zde.

Předměty

Mezi povinnými předměty, s nimiž se studenti oboru Ekonomika cestovního ruchu na OPF setkají, najdeme například předmět Informatika pro ekonomy, Mikroekonomie, Peníze, banky a finanční trhy, Světová ekonomika, Provoz cestovní kanceláře, Odvětví cestovního ruchu, Právo v mezinárodním obchodě, Geografie cestovního ruchu, řadu cizích jazyků a další. Z povinně volitelných předmětů obor nabízí například různé druhy sportů, Profesní poradenství, Umění prezentace, Daňovou evidenci podnikatele, Občanské a rodinné právo, Agroturistiku aj.

Podrobné informace o nabízených předmětech naleznete zde.

Zdroj: webové stránky zmíněných fakult
Zdroj foto: Stock.XCHNG

Další články k tématu

Nejlepší studentský film je ze Slezské univerzity. Utká se o místo v Cannes

Nejlepší studentský film je ze Slezské univerzity. Utká se o místo v Cannes

Soutěž Brno 48 hours zná svého vítěze. Je jím tým složený ze studentů Slezské univerzity v Opavě. Ten musel za dva dny napsat scénář, natočit a sestříhat materiál a do dvou dnů stihnout odevzdat hotový film.   Kromě časového limitu měli soutěžící omezení také ve formě několika kritérií „Každý soutěžící tým si vylosoval zadání, tedy filmový …

číst více
Stínování manažerů: Naučit se vyhrávat sám nad sebou

Stínování manažerů: Naučit se vyhrávat sám nad sebou

Projekt Stínování manažerů je unikátní příležitost pro studenty vysoké školy Newton College vyzkoušet si několik dní po boku úspěšného podnikatele či top manažera. Účastnit se příprav i samotných obchodních jednání, hledat společně obchodní příležitosti. Jedním z těchto manažerů je například Martin Hrdý, předseda představenstva fondu Proud & Partners Investment, který obhospodařuje sto milionů korun investic. …

číst více
Ekonomové z VŠB se stěhují z centra města do kampusu

Ekonomové z VŠB se stěhují z centra města do kampusu

Studenti Ekonomické fakulty Vysoké školy Báňské se budou stěhovat z centra Ostravy do kampusu v městské části Poruba. Oznámil to rektor univerzity Václav Snášel. Rektorovo rozhodnutí padlo na základě ekonomických analýz, rozvahy organizační náročnosti a několika průzkumů a dotazníků, které vyplňovali samotní studenti a zaměstnanci univerzity. Důvodem stěhování jsou tedy provozní úspory a snaha o větší propojení …

číst více