Které VŠ ještě přijímají přihlášky?

S únorem je minulostí i deadline pro podávání přihlášek na většinu vysokoškolských oborů. Celá řada škol ale přihlášky přijímá dál. Přinášíme Vám přehled nejzajímvějších z nich.

Česká zemědělská univerzita (ČZU)

Termín podání přihlášky (platí pro všechny fakulty ČZU): 31. března 2013

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Bakalářské programy: Chov koní, Kynologie, Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty, Trávníkářství, Chovatelství, Pěstování rostlin a další Více informací zde.

Provozně ekonomická fakulta Bakalářské programy: Hospodářská politika správa, Systémové inženýrství a informatika, Ekonomika a management, Economics Policy and Administration Více informací zde.

Technická fakulta Bakalářské programy: Inženýrství údržby, Zemědělská technika, Silniční a městská automobilová doprava a další Více informací zde.

Fakulta životního prostředí Bakalářské programy: Aplikovaná ekologie, Krajinářství, Územní technická a správní služba, Vodní hospodářství, Územní plánování Více informací zde.

Fakulta lesnická a dřevařská Bakalářské programy: Lesnictví, Dřevařství, Provoz a řízení myslivosti, Game Management, Forestry, Hospodářská a správní služba v LH Více informací zde.

Institut tropů a subtropů Bakalářské programy: Zemědělství tropů a subtropů, Trvale udržitelný rozvoj tropů a subtropů Více informací zde.

České vysoké učení technické (ČVUT)

Termín podání přihlášky (platí pro všechny níže uvedené fakulty): 31. března 2013

Fakulta stavební Bakalářské programy: Architektura a stavitelství, Geodézie a kartografie, Stavební inženýrství, Civil Engineering Více informací zde.

Fakulta strojní Bakalářské programy: Strojírenství, Teoretický základ strojního inženýrství, Výroba a ekonomika ve strojírenství Více informací zde.

Fakulta elektrotechnická Bakalářské programy: Elektrotechnika, energetika a management, Komunikace, multimédia a elektronika, Kybernetika a robotika, Otevřená informatika, Softwarové technologie a management, Otevřené elektronické systémy Více informací zde.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Bakalářské programy: Jaderné inženýrství, Radiologická technika, Matematická informatika, Aplikovaná informatika a další Více informací zde.

Fakulta dopravní Bakalářské programy: Automatizace a informatika, Dopravní systémy a technika, Letecká doprava, Profesionální pilot, Technologie údržby letadel, Management a ekonomika dopravy a telekomunikací, Inteligentní dopravní systémy Více informací zde.

Fakulta biomedicínského inženýrství Bakalářské programy: Biomedicínská a klinická technika, Specializace ve zdravotnictví, Ochrana obyvatelstva Více informací zde.

Fakulta informačních technologií Bakalářské programy: Informatika Více informací zde.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU, JČU)

Ekonomická fakulta Bakalářské programy: Ekonomická informatika, Finanční a pojistná matematika, Obchodní podnikání, Strukturální politika EU pro veřejnou správu, Řízení a ekonomika podniku, Účetnictví a finanční řízení podniku Termín podání přihlášky: 30. března 2013 Více informací zde.

Fakulta rybářství a ochrany vod Bakalářské programy: Zootechnika (Rybářství), Ekologie a ochrana prostředí (Ochrana vod) Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Filozofická fakulta Bakalářské obory: Archeologie, Bohemistika, Dějiny umění, Evropská teritoriální studia, Historie, Italský jazyk, Španělský jazyk a literatura a další Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Pedagogická fakulta Bakalářské obory: Geografie pro veřejnou správu, Tělesná výchova a sport, Výchova ke zdraví, Psychologie, Arteterapie a další Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Přírodovědecká fakulta Bakalářské programy: Aplikovaná informatika, Biofyzika, Biochemie, Biologie, Ekologie a ochrana přírody, Elektrotechnika a informatika, Fyzika, Chemie Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Teologická fakulta Bakalářské obory: Teologie, Filozofie a religionistika, Sociální a charitativní práce, Pedagogika volného času, Filozofie-Historie, Teologie-Bohemistika a další Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Zdravotně sociální fakulta Bakalářské programy: Rehabilitace, Ošetřovatelství, Porodní asistence, Specializace ve zdravotnictví, Veřejné zdravotnictví, Ochrana obyvatelstva, Sociální politika a sociální práce, Sociální pedagogika Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Zemědělská fakulta Bakalářské programy: Zootechnika, Zemědělství Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Masarykova univerzita (MU)

Lékařská fakulta Magisterské programy: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství (jedná se o magisterské programy vyučované v anglickém jazyce) Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Filozofická fakulta Bakalářský program: Filologie (obor: Anglický jazyk a literatura, program je vyučován v anglickém jazyce) Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU)

Agronomická fakulta Bakalářské obory: Agroekologie, Odpadové hospodářství, Technologie potravin, Fyzotechnika, Biotechnologie rostlin, Všeobecné zemědělství, Zootechnika, Rostlinolékařství, Pozemková úprava a ochrana půdy, Provoz techniky, Agrobyznys, General Agriculture Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Lesnická a dřevařská fakulta Bakalářské programy: Arboristika, Design nábytku, Dřevařství, Krajinářství, Nábytek, Lesnictví, Stavby na bázi dřeva Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Provozně ekonomická fakulta Bakalářské programy: Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, Systémové inženýrství a informatika, Inženýrská informatika Termín podání přihlášky: 11. března 2013 Více informací zde.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Bakalářské programy: Regionální rozvoj, Regional Development, Mezinárodní rozvojová studia, International Territorial Studies Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Zahradnická fakulta Bakalářské programy: Zahradnické inženýrství (Vinohradnictví a vinařství, Zahradnictví), Zahradnictví, Zahradní a krajinářská architektura Termín podání přihlášky: 20. března 2013 Více informací zde.

Ostravská univerzita v Ostravě

Filozofická fakulta Bakalářský obor: Sociologie Termín podání přihlášky: 15. dubna 2013 Více informací zde.

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská akademie v Karviné Bakalářské programy: Ekonomika a management, Gastronomie, hotelnictví a turismus, Hospodářská politika a správa, Systémové inženýrství a informatika Termín podání přihlášky: 8. března 2013 Více informací zde.

Technická univerzita v Liberci (TUL)

Fakulta textilní Bakalářské obory: Textilní marketing, Výroba oděvů a management obchodu s oděvy, Textilní technologie, materiály a nanomateriály Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Bakalářské programy: Specializace v pedagogice, Fyzika, Geografie, Chemie, Informatika, Tělesná výchova a sport, Filologie, Historická studia, Vychovatelství a další Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Ekonomická fakulta Bakalářské programy: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta strojní Bakalářský program: Strojní inženýrství Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Bakalářské programy: Elektrotechnika a informatika, Informační technologie, Aplikovaná věda a informatika, Nanotechnologie Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Ústav zdravotnických studií Bakalářské programy: Ošetřovatelství, Biomedicínská technika Termín podání přihlášky: 20. května 2013 Více informací zde.

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta Bakalářské programy: Technická podpora humanitních věd, Filozofie, Politologie, Sociologie, Historické vědy, Archeologie Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Pedagogická fakulta Bakalářské programy: Mediální a komunikační studia, Filologie, Vychovatelství, Speciální pedagogika, Specializace v pedagogice Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Přírodovědecká fakulta Bakalářské obory: Matematika/In­formatika/Che­mie/Biologie/Fy­zika se zaměřením na vzdělání, Finanční a pojistná matematika, Systémová biologie a ekologie a další Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta informatiky a managementu Bakalářské obory: Aplikovaná informatika, Finanční management, Informační management, Management cestovního ruchu Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Ústav sociální práce Bakalářské obory: Sociální práce, Sociální a charitativní práce, Sociální práce ve veřejné správě, Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústní nad Labem (UJEP)

Pedagogická fakulta Bakalářské programy: Filologie, Specializace v pedagogice, Tělesná výchova a sport, Vychovatelství Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta sociálně ekonomická Bakalářské programy: Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, Sociální politika a sociální práce Termín podání přihlášky: 31. března 2012 Více informací zde.

Fakulta výrobních technologií a managementu Bakalářské programy: Strojírenská technologie, Energetika, Strojírenství Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta životního prostředí Bakalářské programy: Ekologie a ochrana prostředí, Inženýrská ekologie Termín podání přihlášky: 15. březen 2013 Více informací zde.

Filozofická fakulta Bakalářské programy: Interkulturní germanistika, Dokumentace památek, Historie, Filozofie, Politologie, Společenské vědy, Základy humanitní vzdělanosti a další Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Přírodovědecká fakulta Bakalářské obory: Geografie střední Evropy, Toxikologie a analýza škodlivin, Biologie, Počítačové modelování ve fyzice a technice, Aplikované nanotechnologie, Informační systémy, Matematika a její použití v přírodních vědách a množství dvouoborových studií Termín podání přihlášek: 31. března 2013 Více informací zde.

Univerzita Karlova v Praze (UK)

Přírodovědecká fakulta Bakalářské obory: Demografie s ekonomií, učitelské obory Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)

Cyrilometodějská teologická fakulta Bakalářské obory: Sociální pedagogika, Teologie a spiritualita zasvěceného života a další/Charitativní a sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce Termín podání přihlášky: 31. března/30. dubna Více informací zde.

Fakulta tělesné kultury Bakalářský obor: Ochrana obyvatelstva Termín podání přihlášky: 29. března 2013 Více informací zde.

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera Bakalářské programy: Stavební inženýrství, Dopravní technologie a spoje Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Fakulta ekonomická a správní Bakalářské programy: Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské programy: Elektrotechnika a informatika, Informační technologie Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta chemicko-technologická Bakalářské programy: Farmakochemie a medicinální materiály, Anorganické a polymerní materiály, Chemie a technická chemie, Chemie a technologie potravin, Polygrafie, Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů, Speciální chemicko-biologické obory, Chemické a procesní inženýrství Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta restaurování Bakalářské programy: Výtvarné umění Termín podání přihlášky: 17. května 2013 Více informací zde.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)

Fakulta technologická Bakalářské programy: Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin, Procesní inženýrství, Chemistry and Materials Technology Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Fakulta managementu a ekonomiky Bakalářské programy: Ekonomie a management Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Fakulta aplikované informatiky Bakalářské programy: Inženýrská informatika Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Fakulta humanitních studií Bakalářské programy: Filologie, Ošetřovatelství, Porodní asistence, Zdravotně sociální péče, Specializace v pedagogice Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Fakulta veterinárního lékařství Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Vysoká škola báňská (VŠB-TUO)

Fakulta bezpečnostního inženýrství Bakalářské obory: Bezpečnost práce a procesů, Havarijní plánování a krizové řízení, Technická bezpečnost osob a majetku, Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studijní programy: Informační a komunikační technologie, Projektování elektrických zařízení, Elektrotechnika Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Fakulta stavební Bakalářské programy: Stavební inženýrství Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta strojní Bakalářský studijní program: Strojírenství, Technologie letecké dopravy Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Bakalářské programy: Metalurgické inženýrství, Procesní inženýrství, Ekonomika a řízení průmyslových systémů, Materiálové inženýrství Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Hornicko-geologická fakulta Bakalářské programy: Fyzika, Nerostné suroviny, Geologické inženýrství, Hornictví, Geodézie a kartografie Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Fakulta financí a účetnictví Bakalářské programy: Finance a účetnictví Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta mezinárodní vztahů Bakalářské programy: Mezinárodní ekonomické vztahy, International Economic Relations, Politologie Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta podnikohospodářská Bakalářské programy: Ekonomika a management Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta informatiky a statistiky Bakalářské programy: Aplikovaná informatika, Kvantitativní metody v ekonomice Termín podání přihlášky: 31. března 2013 (kromě PIS) Více informací zde.

Národohospodářská fakulta Bakalářské programy: Ekonomie a hospodářská správa Termín podání přihlášky: 31. května 2013 Více informací zde.

Fakulta managementu Bakalářské programy: Ekonomika a management Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ)

Bakalářské obory: Aplikovaná informatika, Cestovní ruch, Finance a řízení, Počítačové systémy, Porodní asistentka, Všeobecná sestra, Zdravotní sociální pracovník Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013 Více informací zde.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Termín podání přihlášky (platí pro všechny níže uvedené fakulty): 29. března 2013 Více informací o všech studijních programech zde.

Fakulta chemické technologie Bakalářské programy: Aplikovaná chemie a materiály, Syntéza a výroba léčiv, Biomateriály pro medicínské využití, Forenzní analýza, Konzervování

Fakulta technologie ochrany prostředí Bakalářské programy: Technologie pro ochranu životního prostředí, Forenzní analýza,

Fakulta potravinářské a biochemické technologie Bakalářské programy: Potravinářská a biochemická technologie, Syntéza a výroba léčiv, Forenzní analýza

Fakulta chemicko-inženýrská Bakalářské programy: Inženýrství a management, Chemie, Inženýrská informatika, Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství, Syntéza a výroba léčiv

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE)

Bakalářské programy: Strojírenství, Dopravní technologie a spoje, Stavitelství, Ekonomika a management Termín podání přihlášky: 12. dubna 2013 Více informací zde.

Vysoké učení technické v Brně (VUT)

Fakulta chemická Bakalářské programy: Chemie a chemické technologie, Chemie a technologie potravin, Termín podání přihlášky 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Bakalářské programy: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika, Biomedicínská technika a bioinformatika, Angličtina v elektrotechnice a informatice Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta informačních technologií Bakalářské programy: Informační technologie Termín podání přihlášky: 15. března 2013 Více informací zde.

Fakulta podnikatelská Bakalářské programy: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika, Kvantitativní metody v ekonomice Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta stavební Bakalářské programy: Městské inženýrství, Stavební inženýrství, Geodézie a kartografie, Civil engineering Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta strojního inženýrství Bakalářské obory: Strojní inženýrství, Profesionální pilot, Průmyslový design ve strojírenství, Energetika, procesy a životní prostředí a další Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)

Fakulta aplikovaných věd Bakalářské obory: Aplikovaná a inženýrská fyzika, Geomatika, Informatika, Kybernetika a řídící technika, Obecná matematika, Počítačové modelování, Výpočty a design a další Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta ekonomická Bakalářské programy: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika, Geografie Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta elektrotechnická Bakalářské obory: Elektronika a telekomunikace, Komerční elektrotechnika, Aplikovaná elektrotechnika, Elektrotechnika a energetika, Technická ekologie Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta filozofická Bakalářské programy: Antropologie, Archeologie, Historické vědy, Humanitní studia, Mezinárodní teritoriální studia, Politologie a další Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta pedagogická Bakalářské programy: Specializace v pedagogice, Historická studia, Tělesná výchova a sport, Přírodovědná studia, Předškolní a mimoškolní pedagogika Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Fakulta strojní Bakalářské programy: Strojní inženýrství Termín podání přihlášky: 12. dubna 2013 Více informací zde.

Fakulta zdravotnických studií Bakalářské programy: Ošetřovatelství, Porodní asistence, Specializace ve zdravotnictví, Veřejné zdravotnictví Termín podání přihlášky: 31. března 2013 Více informací zde.

Zdroj informací: webové stránky univerzit Zdroj obrázku: sxc.hu

Další články k tématu

Proč studovat vysokou školu? Rektoři odpovídají

Proč studovat vysokou školu? Rektoři odpovídají

prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. rektor České vysoké učení technické v Praze „Tím, že vstoupíte na akademickou půdu jako jeden z jejich členů, rozšíříte svůj obzor ve všech ohledech. Uvědomíte si, že střední škola vám dala (doufejme) základ vzdělání, ale v podstatě se jednalo o dětská léta. S námi se stáváte dospělými, samostatnými jedinci, kteří si uvědomují, čím se hodlají …

číst více
VŠ, kde ještě berou přihlášky

VŠ, kde ještě berou přihlášky

Pokud vás nevzali na vaši vysněnou školu, nebo jste se teprve teď rozhodli pro akademickou kariéru, nezoufejte. Přestože školáci už zasedli do lavic, některé vysoké školy ještě drží opozdilcům otevřené dveře. S podáním přihlášky ale příliš neotálejte, času do začátku výuky moc nezbývá! Technická univerzita v Liberci Na Ústavu zdravotnických studií nově otevřený obor Zdravotnický záchranář dává …

číst více
Státní maturita a přijímačky: jak se k nim staví vysoké školy?

Státní maturita a přijímačky: jak se k nim staví vysoké školy?

Přinášíme vám přehled nejžádanějších českých vysokých škol a jejich postojů ke stáním maturitám. Ptali jsme se za vás na dvě otázky: jestli může dojít k překrývání termínů státních maturit a přijímacích zkoušek a zda budou vysoké školy v letošním roce přijímat na základě výsledků u státních maturit. Podívejte se na nejaktuálnější vyjádření k těmto problémům. Univerzita Karlova v Praze (Mgr. …

číst více
Přehled druhých kol přijímacího řízení v roce 2013

Přehled druhých kol přijímacího řízení v roce 2013

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Bakalářské obory: Informatika, Multimedia v ekonomické praxi, Podnikové informační systémy, Matematické metody v ekonomii, Sociálně-ekonomická demografie, Statistické metody v ekonomii, Statistika a ekonometrie Přihlášky do 30. 6. 2013 – druhé kolo přijímacího řízení kromě oboru Multimedia v ekonomické praxi Přihlášky do 31. 8. 2013 – pouze pro obor Podnikové informační systémy Více informací České vysoké učení technické v Praze …

číst více