Chcete na VŠEM? Nevynechejte den otevřených dveří

Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) několikrát do roka seznamuje uchazeče i širší veřejnost se svými jednotlivými obory a specializacemi, systémem studia, výukovými, administrativními a mimostudijními prostory (učebnami, kluby, studovnou a knihovnou, posilovnou či aulou) a organizuje setkání se stávajícími studenty školy. Nejbližší podobná akce se uskuteční v úterý 15. prosince 2015 od 17:00 hod.

Program celé akce bude následující:

  • Prezentace VŠEM (vedoucí studijního oddělení/rektorátu, členové Studentské rady VŠEM)
  • Proč vysoká škola? Proč VŠEM?
  • Studijní programy a oborové specializace
  • Harmonogram výuky (prezenční a kombinovaná forma)
  • Výukové, zkouškové a administrativní aplikace (Videolearning, VideoForum, eBooks, SIS)
  • Studijní poplatky, školné
  • Přijímací řízení (termíny, průběh, obsah, e-přihláška)
  • Prohlídka prostor VŠEM
  • Individuální dotazy

Zdroj: www.vsem.cz

Další články k tématu

První dny otevřených dveří na VŠCHT se blíží

První dny otevřených dveří na VŠCHT se blíží

Dny otevřených dveří na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se budou konat v pátek 20. listopadu od 9:00 do 14:00 hod. a v sobotu 21. listopadu 2015 od 9:00 do 13:00 hod. a dále pak v pátek 22. ledna 2016 opět od 9:00 do 14:00 hod. V pátek i v sobotu se budou moci všichni příchozí těšit na představení studijních oborů, ale i zábavných experimentů. O každé fakultě se bude …

číst více
Den otevřených dveří na UJEP již 22. ledna 2015

Den otevřených dveří na UJEP již 22. ledna 2015

Všech osm fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) otevře ve čtvrtek 22. ledna 2015 své brány všem, kdo uvažují, že by právě na této univerzitě chtěli studovat. Každá součást UJEP však organizuje Den otevřených dveří samostatně. Fakulta sociálně ekonomická: čas: 9:00 – 11:00 hod.; 13:00 – 15:00 hod. (adresa: Moskevská 54, Ústí nad Labem, zahájení proběhne …

číst více