Cestovní ruch

1 škola či fakulta

Přijď zažít FSV UK na celofakultní den otevřených dveří I 8. 12. 2023 I Areál Jinonice, Praha

Business Institut EDU a.s.

  • MBA Management cestovního ruchu (online)
1 program