Speciál O OBORECH: Výpočetní technika

Ty tam jsou doby, kdy vrchol výpočetní techniky představovaly korálky na počítadle. V dnešním slova smyslu výpočetní technika rovná se počítač.

O oboru

Chápání oboru výpočetní technika je velice rozmanité. Na většině vysokých škol se pod tímto studijním oborem skrývá učitelství informatiky a výpočetní techniky pro základní a střední školy. Najdou se ale i výjimky.

Kde lze studovat

Obor výpočetní techniku nabízí Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Obor je dvouoborový, to znamená, že si student vybírá druhý učitelský předmět. V Ústí nad Labem se lze vzdělávat prezenčně i kombinovaně. Na Jihočeské univerzitě dobíhá tříletý bakalářský obor Výpočetní technika. Nebojte, tentýž směr lze studovat pod jiným názvem. Nově si můžete na JČU vybrat z bakalářského jednooborového studia Informační technologie ve vzdělávání nebo navazujícího magisterského studia Fyzika – Výpočetní technika s elektronikou (učitelství pro 2. stupeň základních škol).

Moravu reprezentuje Univerzita Palackého. Bakalářskou, prezenční výuku výpočetní techniky na přírodovědecké fakultě je nutné spojit s druhým předmětem. Na výběr je Matematika, Fyzika, Chemie, Geologie a ochrana ŽP, Biologie v ochraně ŽP nebo Teologická studia. Absolventi oboru Výpočetní technika mohou pokračovat v navazujícím studijním oboru Učitelství výpočetní techniky pro střední školy. Masarykova univerzita v Brně rozšiřuje aprobaci v magisterském programu Učitelství výpočetní techniky pro střední školy těm, kteří v minulosti získali odbornou způsobilost pro výuku matematiky nebo fyziky.

Pod názvem Výpočetní technika nenaleznete pouze obory, které vás připraví na dráhu učitele. Zajímá vás počítačová architektura, logické systémy, sítě, operační systémy či programování, volte Fakultu aplikovaných věd ZČU v Plzni a její obor Výpočetní technika. Dále ČVUT Fakultu elektrotechnickou, Slezskou univerzitu obor Informatika a výpočetní technika a mnoho podobných oborů naleznete v našem vyhledávači studijních programů.

Přijímací řízení

Nutná je znalost matematiky s informatikou v rozsahu učiva gymnázia. Univerzita Palackého přijímá bez přijímacích zkoušek, pokud je průměr klasifikace z matematiky na střední škole menší nebo roven 2,00. Pro akademický rok 2011/2012 otevřela univerzita obor pro 40 studentů. Přihlásilo se pouhých 33 studentů. Na Jihočeské univerzitě se v roce 2011 zkouška do oboru Informační technologie ve vzdělávání nekonala, automaticky byli přijati všichni, kdo splnili podmínky přihlášky. Na navazující magisterské studium je ústní pohovor. Podobně přistupuje k přijímačkám Západočeská univerzita: „Rádi bychom všem zájemcům dali možnost ověřit si, že jsou schopni na Fakultě aplikovaných věd studovat. Rozhodli jsme se v akademickém roce 2011/2012 zrušit přijímací zkoušky, protože přijímací zkouška nemusí adekvátně vypovídat o schopnostech studenta.“

V učitelských oborech bývají velmi často vypisována druhá kola přijímacího řízení, která probíhají povětšinou na konci letních prázdnin.

Absolventi výpočetní techniky se v kybersvětě neztratí

Absolventi výpočetní techniky se v kybersvětě neztratí

Předměty

Matematika a informatika na mnoho způsobů tvoří základní penzum výuky. Numerická matematika, Teorie grafů, Optimalizace, Počítačová grafika, Programování, Principy počítačů, Databázové systémy a mnohé další. Při studiu učitelství se dostanete do kontaktu s psychologií, didaktikou, pedagogikou. Jedná-li se o dvouoborové studium, volíte si navíc druhý aprobační předmět. Výpočetní technika bývá nejčastěji v kombinaci s fyzikou, případně matematikou. Součástí studia je průběžná pedagogická praxe.

Profil a uplatnění absolventů

Absolventi mají teoretické i praktické dovednosti z informačních technologií, algoritmizace, operačních systémů a programování, měli by umět několik programovacích jazyků, mají celkový přehled o informačních technologiích. Je schopný technicky zajistit výuku v počítačové učebně a spravovat informační systém školy. Navíc mají poznatky z oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie.

Uplatnění absolventů je především ve vzdělávacích institucích. Práci můžete najít například jako učitel na gymnáziu, na středních odborných školách, na nižším stupni víceletých gymnázií nebo na druhém stupni základních škol. Druhou možností je odejít do soukromé sféry, kde se absolventi mohou uplatnit jako administrátoři databázových, aplikačních a jiných serverů, specialisté na informační technologie, dále jako programátoři nebo analytici menších až středně rozsáhlých projektů.

Zdroj: stránky fakult

Foto: http://www.sxc.hu

Další články k tématu

Porovnání oborů: Anglistika-amerikanistika

Porovnání oborů: Anglistika-amerikanistika

Obor anglistika-amerikanistika, lidově anglistika, patří možná trochu překvapivě mezi nejžádaněji obory na našich dvou největších veřejných univerzitách – brněnské Masaryčce a pražské Karlovce. Hned po psychologii se tento obor těší největšímu zájmu uchazečů o studium na filozofické fakultě. Jaké jsou rozdíly mezi studiem anglistiky v Brně a v Praze? Na to jsme se ptali dvou absolventek bakalářského …

číst více
Nejžádanější obory VŠ a šance na přijetí

Nejžádanější obory VŠ a šance na přijetí

Při výběru vysoké školy je dobré zjistit si, jakou máte šanci na přijetí. Ne proto, abyste to předem vzdali, protože šance na úspěch je nepatrná, ale proto abyste si zajistili zadní vrátka. Určitě máte svoji vysněnou univerzitu, je však pravděpodobné, že stejný nebo podobný obor otevírají i jinde. Přihlášek si tak určitě podejte více. Abychom …

číst více
POROVNÁNÍ OBORŮ: Informatika – II. díl

POROVNÁNÍ OBORŮ: Informatika – II. díl

Jaké jsou rozdíly ve výuce informatiky na šesti českých vysokých školách? Přinášíme vám přehled výukového plánu i názory studentů. Porovnali jsme pro vás ČVUT, Masarykovu univerzitu, Technickou univerzitu v Liberci, Univerzitu Karlovu v Praze, VŠE a Vysoké učení technické. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Aplikovaná informatika ČVUT v oboru …

číst více