Přihlášky last minute

Nejen sehnat dovolenou, i přihlásit se na vysokou můžete last minute. Výběr už je, pravda, omezený, ale i tak je o co stát. Přinášíme vám stručný přehled.

SRPEN

Česká zemědělská univerzita – Fakulta životního prostředí (http://www.fzp.czu.cz)

České vysoké učení technické v Praze – Dopravní fakulta (https://www.fd.cvut.cz), Fakulta biomedicínského inženýrství (https://www.fbmi.cvut.cz), Masarykův ústav vyšších studií (obor Specializace v pedagogice) (https://www.muvs.cvut.cz)

Janáčkova akademie múzických umění v Brně – Divadelní fakulta (obor Činoherní herectví) (https://www.difa.jamu.cz)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Teologická fakulta (obory Filozofie a religionistika, Teologie) (http://www.tf.jcu.cz)

Mendelova univerzita v Brně – Zahradnická fakulta (https://www.zf.mendelu.cz)

Slezská univerzita v Opavě – Matematický ústav (obory: Aplikovaná matematika, Matematické metody v ekonomice, Obecná matematika, Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací) (http://www.slu.cz/math/cz/)

Technická univerzita v Liberci – Fakulta ekonomická (obory Podniková ekonomika, Manažerská informatika) (http://www.ef.tul.cz), Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (http://www.fm.tul.cz/), Fakulta strojní (http://www.fs.tul.cz/cz/), Fakulta textilní (http://www.ft.tul.cz/), Fakulta umění a architektury (http://www.fua.tul.cz/), Ústav zdravotnických studií (http://www.uzs.tul.cz/)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Filozofická fakulta (http://ff.ujep.cz/), Přírodovědecká fakulta (http://sci.ujep.cz), Pedagogická fakulta (http://www.pf.ujep.cz), Fakulta životního prostředí (http://fzp.ujep.cz)

Univerzita Karlova v Praze – Husitská teologická fakulta (http://ipsc.cuni.cz/)

Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky (http://www.upce.cz/fei/), Fakulta chemicko-technologická (https://www.upce.cz/fcht/)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta humanitních studií (obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy – kombinované studium) (www.fhs.utb.cz), Fakulta humanitních studií (obor NJ pro manažerskou praxi) (http://www.utb.cz/fhs/), Fakulta aplikované informatiky (http://www.utb.cz/fai/)

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Ekonomická fakulta (http://www.ekf.vsb.cz), Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (http://www.fmmi.vsb.cz/cs/index.html), Univerzitní studijní programy (http://www.usp.vsb.cz/cs/)

Vysoká škola ekonomická – Fakulta managementu v Jindřichově Hradci (http://www.fm.vse.cz)

Vysoká škola polytechnická Jihlava (https://www.vspj.cz)

Vysoké učení technické v Brně – Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (http://www.feec.vutbr.cz/…y/rd1611.pdf), Chemická fakulta (http://www.fch.vut.cz)

Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta filozofická (http://ff.zcu.cz/), Fakulta elektrotechnická (http://fel.zcu.cz), Fakulta strojní (http://fst.zcu.cz/)

ZÁŘÍ

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická (obory Elektronika a komunikace, Otevřená informatika, Otevřené elektronické systémy a Softwarové inženýrství a technologie) (http://www.fel.cvut.cz), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (https://www.fjfi.cvut.cz)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta technologická (http://www.utb.cz/ft)

Zdroj informací: webové stránky jednotlivých škol

Zdroj fotografií: freeimages.com


havlovalaura@gmail.com

Další články k tématu

VŠ, kde ještě berou přihlášky

VŠ, kde ještě berou přihlášky

Pokud vás nevzali na vaši vysněnou školu, nebo jste se teprve teď rozhodli pro akademickou kariéru, nezoufejte. Přestože školáci už zasedli do lavic, některé vysoké školy ještě drží opozdilcům otevřené dveře. S podáním přihlášky ale příliš neotálejte, času do začátku výuky moc nezbývá! Technická univerzita v Liberci Na Ústavu zdravotnických studií nově otevřený obor Zdravotnický záchranář dává …

číst více
Poslední možnost přihlásit se na vysokou

Poslední možnost přihlásit se na vysokou

Letní prázdniny jsou skoro za námi a přijímací řízení ukončují poslední veřejnoprávní vysoké školy. Jestli jste se dosud nestihli přihlásit, máte na to posledních pár dní. Většina škol totiž uzavírá přijímací řízení koncem srpna. Podivejte se, kde ještě čekají na vaše přihlášky. Masarykova univerzita v Brně Brněnská univerzita přijímá studenty do 25. srpna. Přihlásit se můžete na …

číst více
Jak správně vybrat přípravný kurz na VŠ

Jak správně vybrat přípravný kurz na VŠ

„Bez přípravného kurzu bych se nedostal na Akademii výtvarných umění,“ říká Vojtěch Verner (20), který nyní na AVU studuje restaurování soch. Dva roky navštěvoval každý týden kurz kreslení na ZUŠ Štítného a považuje jej za jeden z nejlepších v Praze. „Výhodou bylo, že nás učilo víc vyučujících a každý z nich dá pak člověku něco jiného, nového…,“ dodává …

číst více
Kde ještě přijímají přihlášky?

Kde ještě přijímají přihlášky?

BŘEZEN Česká zemědělská univerzita – Fakulta agrobiologie, potravinovýc a přírodních zdrojů (http://www.af.czu.cz/cs/), Fakulta tropického zemědělství (Institut tropů a subtropů) (http://www.ftz.czu.cz/cs/), Fakulta životního prostředí (http://www.fzp.czu.cz/cs/), Institut vzdělávání a poradenství (http://www.ivp.czu.cz/cs/), Technická fakulta (http://www.tf.czu.cz/cs/) ČVUT – Fakulta biomedicínského inženýrství (https://www.fbmi.cvut.cz/), Fakulta dopravní (https://www.fd.cvut.cz/), Fakulta informačních technologií (https://www.fit.cvut.cz/en), Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (https://www.fjfi.cvut.cz/cz/), Fakulta stavební (http://web.fsv.cvut.cz/), Fakulta strojní (https://www.fs.cvut.cz/), …

číst více