České domácnosti čeká mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých

Česká republika bude jednou z 25 zemí světa, ve kterých bude v následujících měsících probíhat mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies). Výzkum zaměřený na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu se týká dospělých ve věku 16 – 65 let. Kromě numerických čtenářských dovedností se výzkum zaměří také na schopnost řešit úkoly v prostředí informačních technologií.

Výzkum potrvá od září 2011 do konce března 2012 a k účasti bude osloveno 16 000 domácností. Jejich výběr bude sloužit k vytvoření reprezantitivního vzorku celé společnosti, proto se domácnosti nemohou do výzkumu samy hlásit. Průzkum budou provádět vyškolení tazatelé vybavení přenosnými počítači. Veškeré výsledky budou zpracovávány anonymně.

Výsledky výzkumu by měly být využity k dalšímu rozvoji školního vzdělávání a školicích programů zaměřených na zdokonalení dovedností potřebných k úspěšnému zapojení do společnosti 21. století. Výsledky se budou porovnávat jak mezi jednotlivými zeměmi zapojenými do výzkumu, tak s výsledky podobného šetření v České republice z roku 1998. Výzkum probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na mezinárodní úrovni je řízen Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Veškeré další informace najdete na stránkách organizace PIAAC.

Zdroje: tisková zpráva MŠMT, PIACC

Další články k tématu

Opravný termín státních maturit zvládlo 52 procent studentů

Na opravný termín státních maturit se přihlásilo přes 23 tisíc studentů, pět tisíc z nich však zůstalo doma a ke zkoušce se nedostavilo. U zkoušky tentokrát uspělo 52 procent studentů, tedy více než polovina. Největší problém činila studentům opět matematika a německý jazyk. Náklady byly nakonec 21 milionů korun. Podle ministerstva školství Josefa Dobeše proběhl opravný termín „hladce a bez …

číst více
Tvoř. Veď. Teď! Program Mládež v akci nabízí kurz mladých lídrů

Tvoř. Veď. Teď! Program Mládež v akci nabízí kurz mladých lídrů

Program Mládež v akci podporovaný ministerstvem školství otevírá dlouhodobý kurz pro mladé lídry s výmluvným názvem: Tvoř. Veď. Teď! Kurz je zaměřen na rozvoj takových schopností, jaké by měl mít dobrý vůdce, tedy vedení týmu a práce v něm, spolupráce s médii či vytváření vlastních projektů. Sestává ze tří setkání a z plnění průběžných úkolů mezi jednotlivými semináři. Kurz je …

číst více