Brno chce udržet a přilákat nadějné mladé vědce. Rozdalo jim 6 milionů

Vývoj odolnějších rostlin či nových nanočástic, boj proti kybernetickým útokům, systém rozpoznávání řeči nebo získávání elektřiny z vibrací a otřesů. To jsou jen některé z dvaceti projektů mladých vědců, kteří uspěli v soutěži Brno Ph.D. Talent. Z rukou náměstka primátora Jaroslava Kacera minulý týden převzali stipendijní šeky celkem v hodnotě 6 milionů korun.

Meziuniverzitní soutěž Brno Ph.D. Talent je unikátním programem podpory pro nadějné doktorandy, která se jinde na úrovni měst nevyhlašuje. Brno se tak snaží udržet na univerzitách mladé vědce a zároveň přilákat talentované studenty z jiných univerzit či ze zahraničí.

Věnovat se svému výzkumu naplno je totiž pro doktorandy často velmi těžké – nejen kvůli náročnému studiu a hodinám v laboratořích. Kromě vědeckých otázek musí mladí vědci řešit také to, jak vůbec vyjít s penězi. Doktorandský plat pět až osm tisíc korun je často jejich jediným příjmem, nebo si přivýdělek musí hledat jinde – mnohdy na úkor studia. „Pro řadu mladých nadějných vědců je tak snazší odejít do soukromé sféry či do zahraničí nebo na doktorandské studium vůbec nenastoupit. Zabránit tomu, aby brněnské univerzity přicházely o své talenty, má právě program Brno Ph.D. Talent,“ vysvětluje ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM) Miloš Šifalda.

Podpora 6 milionů

JCMM tak vyplácí doktorandům, kteří uspějí v tříkolovém výběru před mezinárodní komisí, po tři roky stipendium. Letos město Brno na projekt uvolnilo 6 milionů korun.

„Město Brno projekt dlouhodobě podporuje, protože lákání talentovaných mladých lidí k vědecké kariéře je klíčové pro kvalitativní rozvoj vědy a výzkumu a zvýšení konkurenceschopnosti našeho města a regionu. Brno Ph.D. Talent výrazně přispívá k tomu, že se Brno mění ve středoevropské centrum špičkové vědy,“ uvedl náměstek primátora města Brna Jaroslav Kacer s tím, že jednou z priorit Strategie pro Brno je právě vytvoření podmínek pro příchod a udržení elit ve městě.

Vývoj nanočástic i systém rozpoznávání řeči

Od počátku projektu v roce 2009 město v šesti ročnících podpořilo 107 studentů, kterým předalo celkem 35,7 milionu korun. V letošním roce uspěli mladí vědci s nadějnými projekty, které se věnují například vývoji nových nanočástic či fotonických senzorů, studiu buněčného přeprogramování, systému rozpoznávání řeči, situačnímu povědomí v počítačových sítích nebo výzkumu, jak zpřesnit a zrychlit lokalizaci oblasti mozku, která stojí za vznikem epileptického záchvatu.

Že je však start vědecké kariéry bez podpory velmi náročný, potvrzují i samotní studenti. „Z doktorandského stipendia se člověk těžko uživí, a naopak když si k doktorátu najde částečný úvazek mimo fakultu, výzkum tím dost trpí a často ho ani nedokončí. Brno Ph.D. Talent pro mne znamená významnou všestrannou podporu pro mé doktorské studium, bez které bych měl bezpochyby méně času i méně motivace na vědu a výzkum,“ říká například Ondřej Rubeš, který se na VUT věnuje výzkumu nelineárních vibračních generátorů. Ty by se jednou mohly stát zdrojem elektřiny například pro outdoorové nadšence, kteří by otřesy chůze vytvářeli energii pro dobíjení různých zařízení mimo civilizaci.

Brno Ph.D. Talent tak představuje podporu mladým vědcům v kritické fázi jejich akademické a životní dráhy – na začátku doktorského studia. „V této fázi je náročné skloubit finanční osamostatnění s osobním životem a nelehkým prosazováním se v konkurenčním akademickém prostředí. Je to pro mě značná pomoc, co se týká osobního růstu i možnosti soustředit se na studium,“ doplňuje Juraj Rusnačko, který na Masarykově univerzitě zkoumá magnetické vlastnosti látek.


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu