Nové právnické obory

Na nedostatek lidí se specializovaným vzděláním v některých odvětvích zareagovala Právnická fakulta Masarykovy univerzity vytvořením dvou nových programů postgraduálního vzdělávání.

Titul LL.M. na ní bude nově možné získat ve studijních programech zaměřených na právo informačních a komunikačních technologiích a na právní aspekty nakládání s nemovitostmi. Oba programy kombinují poznatky, které se standardně studují v rámci několika vysokoškolských oborů. Hlásit se do nich je možné do 15. srpna (IT právo), respektive do 30. října (nemovitosti a právo).

Výuku v programu LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií zajišťuje Ústav práva a technologií PrF MU, který byl v roce 2010 prvním pracovištěm, které se na právní aspekty informačního boomu zaměřilo a doteď je v Česku jediné.

„V komerční i veřejnoprávní praxi je velká poptávka po právnících a IT manažerech s pokročilými znalostmi práva informačních a komunikačních technologií. Postgraduál LL.M. nabízí novou možnost získat tyto znalosti studiem i při zaměstnání,“ uvedl vedoucí zmiňovaného ústavu Radim Polčák.

Vědomosti nabyté v druhém otvíraném programu mohou pomoct v každodenní práci lidem působícím na trhu s nemovitostmi – právníkům realitním kanceláří či developerských společností, realitním makléřům nebo zaměstnancům katastrálních úřadů.

„Právní vztahy k nemovitostem se takto uceleně v Česku v současnosti nevyučují. Náš program propojuje poznatky z řady oborů, ať už je to nakládání s nemovitostmi, právo životního prostředí, oceňování nemovitostí nebo stavební právo,“ říká David Sehnálek, který jako ředitel programů postgraduální vzdělávání na fakultě zajišťuje.

Zájemci najdou bližší informace na webu http://llm.law.muni.cz. Je mezi nimi uveden i jeden orientovaný na obchodní právo, který už běží a jeho kapacita je naplněná, další přijímací řízení by ale mělo být spuštěno na podzim.
Pro přijetí je ve všech třech případech nutné mít vysokoškolské vzdělání, ne však výlučně právní. Počítá se také s tím, že adepti už mají v oboru, který si vyberou, nějakou praxi.

Zdroj: tisková zpráva MU

Fotografie: freeimages.com


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

Plzeňská práva mají akreditaci do roku 2013

Plzeňská práva mají akreditaci do roku 2013

Západočeská univerzita v Plzni získala akreditaci studijního programu Právo a právní věda do 31. října 2013. Tato akreditace je určena výhradně pro posluchače ve druhém až pátém ročníku oboru Právo. Pro stávající studenty znamená rozhodnutí Akreditační komise reálnou šanci řádně dokončit zahájené studium na plzeňské právnické fakultě. Původně byla akreditace udělena až do roku 2016, ale ministr školství, …

číst více
Rozšíření Agroekologie na JČU a 2. kolo přijímacího řízení

Rozšíření Agroekologie na JČU a 2. kolo přijímacího řízení

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje přijímací řízení pro kombinovanou formu studia bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Agroekologie. Přihlášky zasílejte do pátku 2. září. Uchazeči o bakalářské studium jsou přijímáni na základě prospěchu ze střední školy. Přijímací zkoušky na navazující magisterský program se konají 13. září. Obor agroekologie se otvírá pro 60 bakalářských a 40 magisterských studentů. Absolventi …

číst více