Nové právnické obory

Na nedostatek lidí se specializovaným vzděláním v některých odvětvích zareagovala Právnická fakulta Masarykovy univerzity vytvořením dvou nových programů postgraduálního vzdělávání.

Titul LL.M. na ní bude nově možné získat ve studijních programech zaměřených na právo informačních a komunikačních technologiích a na právní aspekty nakládání s nemovitostmi. Oba programy kombinují poznatky, které se standardně studují v rámci několika vysokoškolských oborů. Hlásit se do nich je možné do 15. srpna (IT právo), respektive do 30. října (nemovitosti a právo).

Výuku v programu LL.M. v právu informačních a komunikačních technologií zajišťuje Ústav práva a technologií PrF MU, který byl v roce 2010 prvním pracovištěm, které se na právní aspekty informačního boomu zaměřilo a doteď je v Česku jediné.

„V komerční i veřejnoprávní praxi je velká poptávka po právnících a IT manažerech s pokročilými znalostmi práva informačních a komunikačních technologií. Postgraduál LL.M. nabízí novou možnost získat tyto znalosti studiem i při zaměstnání,“ uvedl vedoucí zmiňovaného ústavu Radim Polčák.

Vědomosti nabyté v druhém otvíraném programu mohou pomoct v každodenní práci lidem působícím na trhu s nemovitostmi – právníkům realitním kanceláří či developerských společností, realitním makléřům nebo zaměstnancům katastrálních úřadů.

„Právní vztahy k nemovitostem se takto uceleně v Česku v současnosti nevyučují. Náš program propojuje poznatky z řady oborů, ať už je to nakládání s nemovitostmi, právo životního prostředí, oceňování nemovitostí nebo stavební právo,“ říká David Sehnálek, který jako ředitel programů postgraduální vzdělávání na fakultě zajišťuje.

Zájemci najdou bližší informace na webu http://llm.law.muni.cz. Je mezi nimi uveden i jeden orientovaný na obchodní právo, který už běží a jeho kapacita je naplněná, další přijímací řízení by ale mělo být spuštěno na podzim.
Pro přijetí je ve všech třech případech nutné mít vysokoškolské vzdělání, ne však výlučně právní. Počítá se také s tím, že adepti už mají v oboru, který si vyberou, nějakou praxi.

Zdroj: tisková zpráva MU

Fotografie: freeimages.com


kavanluc@gmail.com

Další články k tématu

Nový bakalářský obor na Filozofické fakultě UK - přihlášky až do konce dubna!

Nový bakalářský obor na Filozofické fakultě UK - přihlášky až do konce dubna!

Filozofická fakulta UK dodatečně pro akademický rok 2011/2012 vypsala nový bakalářský obor s názvem Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku. Jde o prezenční dvouoborové studium akreditované v rámci studijního programu Historické vědy. Ve své náplni se obor zaměřuje především na oblast Egypta a Syropalestiny. Absolventi získají dobré znalosti vybraných vývojových fází staroegyptského jazyka (tj. klasické egyptštiny a …

číst více
Nový obor Management finančních rizik: přihlášky do poloviny května

Nový obor Management finančních rizik: přihlášky do poloviny května

Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice byl akreditován nový bakalářský studijní obor s názvem Management finančních rizik. Jde o obor se základem v matematických disciplínách a jeho absolventi se mohou uplatnit ve finančním sektoru, například v bankách, pojišťovnách a investičních společnostech, tedy na pozicích s obecně dobrým platovým ohodnocením. Přihlášky na tento obor je možné podávat až do 15. 5. 2011, přijímá se …

číst více
Otevírá se netradiční obor Světelný design

Otevírá se netradiční obor Světelný design

Zcela nový magisterský obor Světelný design lze od příštího akademického roku 2013/2014 studovat na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Ještě do konce měsíce března mohou zájemci posílat přihlášky na adresu školy. Šanci na přijetí mají absolventi bakalářského studia oborů jako je scénografie, režie, jevištní technologie nebo výtvarných škol. Světelný design bude otevřen pro …

číst více
Nový obor v AJ: Special Needs Counselling

Nový obor v AJ: Special Needs Counselling

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP) otevřela nový studijní magisterský program v anglickém jazyce s názvem Special Needs Counselling. Přihlášky se přijímají až do 15. května 2013. Jde o jednooborové navazující magisterské studium v prezenční formě realizované v angličtině. Určeno je především absolventům bakalářských programů z oblasti speciální pedagogiky. Během studia si jeho posluchači mohou vybrat mezi dvěma specializacemi – Raná intervence …

číst více