Jak napsat odvolání, které zafunguje

Někdy se to prostě nepovede. Máte špatný den a smůlu na otázky, v učebně, kde píšete přijímací test, je hluk a dusno, zkoušející mají zpoždění a jsou nervózní a nakonec vám přijetí uteče o jeden bod. Podívejte se, jak správně napsat odvolání tak, abyste stále měli šanci na přijetí. Pozn. Článek byl aktualizován 27. 5. 2016 (kav).

Podle zákona o vysokých školách má každý, kdo se kvůli nepovedeným přijímacím zkouškám nedostane na vysokou, možnost podat si odvolání. Tato žádost musí být písemná a podepsaná uchazečem. Adresovaná je děkanovi fakulty, který rozhodnutí o nepřijetí vydal. Děkan může změnit rozhodnutí a dodatečně uchazeče přijmout, nebo předat žádost rektorovi. Žádost musí být podána do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí – lhůtu lze prodloužit jen z velmi vážných důvodů (podívejte se do sedmého odstavce § 50 zákona o vysokých školách). Na přezkoumání nemá škola stanovenou žádnou zákonnou lhůtu.

Na co nezapomenout

V žádosti nesmí chybět vaše jméno, datum a místo přijímacího řízení a obor, na který se hlásíte. Při psaní dbejte na úpravu, přesné a jasné vyjadřování i na spisovnou češtinu. Vyjádřete svůj zájem o obor, můžete také přiložit kopie diplomů z olympiád či potvrzení o praxi v oboru. Škola by měla vědět, o koho by vaším nepřijetím přišla.

Samotný styl odvolání ale přesně stanovenou formu nemá. Záleží na škole i oboru, kam se hlásíte. Forma může být strohá, odosobněná a úřednická, ale také velmi osobní.

Pozor, některé školy mají vlastní předpřipravené formuláře, například brněnská Masarykova univerzita nebo Ostravská univerzita v Ostravě. Předtím, než odvolání začnete sepisovat, raději ověřte na stránkách fakulty, jestli nemáte použít již vytvořený vzor.

Čím argumentovat

I když vás určitě rodiče učili, že nemáte svalovat vinu na ostatní, v odvolání to udělejte. Argumentem, který má největší šanci na akceptaci, je upozornění na chybné vyhodnocení přijímacího testu. Můžete napadnout konkrétní otázku (ze zákona máte nárok nahlédnout do všech materiálů, které rozhodují o vašem ne/přijetí), nebo celý průběh přijímacího řízení. Vaše důvody však musí být skutečně pádné. Nemůžete si stěžovat, že jste při psaní testu kvůli šeru špatně viděli, když vám nikdo nebránil rozsvítit. Naopak úspěch může mít stížnost například na pozdní zahájení testu a zkrácený čas na jeho vypracování.

Obecně by fakulta měla například přihlédnout k takovým skutečnostem, jako je nadměrný hluk, nejednoznačné zadání testových otázek, špatná akustika v učebně (mohli jste špatně slyšet zadání testu), nesrozumitelné zadání nebo nekompetentní personál. Naopak nemá smysl upozorňovat na skutečnosti, které se mají řešit hned na místě (někdo jiný při testu podváděl, nepsala vám propiska).

Některé školy přímo uvádí na svých stránkách, že nemá smysl argumentovat v žádosti o odvolání zájmem o obor, ale pouze věcnými výhradami k přijímacímu řízení. Vyplatí se proto skutečně nahlédnout do svého testu a zkontrolovat ho, případně se zamyslet nad možností ovlivnění výsledků zkoušky bez vašeho zavinění. Zvláště tehdy, kdy na stránkách školy skutečně najdete takovou informaci, neargumentujte zájmem či rodinnou tradicí. Není ale chybou žádost o odvolání podložit dřívějšími studijními úspěchy, uvést, že jste pouze několik míst pod čarou, nebo že máte v daném oboru dřívější praxi.

Na některých školách je naopak motivace v odvolání vítána a větší štěstí mohou mít například úspěšní řešitelé olympiád či středoškolské odborné činnosti. Situace se v přijímání žádostí liší obor od oboru. Pokud neuspějete u děkana školy, je možné se odvolat také k rektorovi.

Zhodnotit byste měli také své šance na odvolání. Roli hraje umístění “pod čarou”, tedy pod limitem přijatých uchazečů. Největší šance mají zejména ti, kdo splnili podmínky pro přijetí, ale pro vysoký počet uchazečů nemohli být přijati.

Zachránit vás může i to, že zdaleka ne všichni uchazeči nakonec na školu nastoupí, například z důvodu přijetí na jinou fakultu.

Pozor: Máte-li konkrétní námitku k Národním srovnáním zkouškám, fakulta nemůže brát vaše námitky v úvahu. Organizátorem NSZ je společnost SCIO, která rovněž řeší všechny stížnosti týkající se testů a jejich průběhu.

Kdy odvolání raději nepsat

Některé fakulty na žádosti o odvolání vůbec neberou ohled. Zkuste se tedy předem informovat, zda má vůbec smysl žádost psát. Může se stát, že fakulta nabízí uvolněná místa automaticky těm uchazečům, kteří následovali ve výsledcích z přijímaček „těsně pod čarou“. Odvolání pak nemá žádný vliv na rozhodnutí o přijetí. Podobně nemá smysl psát odvolání v případě, že jste vůbec nedosáhli požadovaného počtu bodů. Žádost je odůvodnitelná pouze v případě, že i přes dostatečný počet bodů vás předběhli jiní a vy jste „pod čarou“.

Zdroj obrázků: freeimages.com


havlovalaura@gmail.com

Další články k tématu

Nepřijat/a. A co teď?

Nepřijat/a. A co teď?

Jednou z nich je samozřejmě napsat odvolání. Tomu jsme se na našem webu věnovali vícekrát, jak ho napsat správně jsme vám radili například tady. Je ovšem možné, že s odvoláním neuspějete. V takovém případě si především zjistěte, zda škola, na kterou jste se hlásili, nevypisuje druhá kola přijímacích řízení. Je také dobré podívat se i na další školy, jestli …

číst více
Na odvolání má student ze zákona nárok

Na odvolání má student ze zákona nárok

Tento poněkud suchý odstavec otevírá bránu na vysokou školu i těm, co se díky ztrátě mnohdy i pár desetin bodů nedostali na obor, který chtěli studovat. Jelikož tu ale jde o budoucnost, je potřeba sepsání odvolání věnovat náležitou pozornost. V některých případech je zbytečné se o něj pokoušet, někdy ale může přinést plody. Pokud máte alespoň malou šanci na vyslyšení …

číst více