Chci studovat hornictví/hutnictví

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Hornicko-geologická fakulta

  • Hornictví a hornická geomechanika
  • Trhací práce v hornickém inženýrství
  • Těžba nerostných surovin a jejich využívání

a dalších 21 programů

24 programů