MBA

6 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

  • MBA – HR Management and the EU (EN)
  • MBA – Řízení lidských zdrojů a Evropská unie
2 programy

Právnická fakulta

  • Nemovitosti a právo
  • Obchodní právo
  • Právo informačních a komunikačních technologií
3 programy

Právnická fakulta

  • Experiential Learning and Teaching (EN)
  • Právo duševního vlastnictví
  • Soutěžní právo
3 programy