International School of Business and Management je vzdělávací institut Fakulty podnikohospodářské VŠE. Kromě odborných obchodních a manžerských kurzů nabízí především program MBA, který je akreditován prestižní mezinárodní akreditací FIBAA. Institut plně využívá odborného a vědeckého zázemí Vysoké školy ekonomické v Praze.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přihlášky (včetně veškeré požadované dokumentace) zasílejte v elektronické podobě na  michaela.sochorova [at] vse.cz a zároveň v tištěné podobě zaneste na přijímací pohovor nebo zašlete na adresu:

International School of Business and Management Vysoká škola ekonomická v Praze

Michaela Sochorová

nám. W. Churchilla 4130 67 Praha 3