International School of Business and Management je vzdělávací institut Fakulty podnikohospodářské VŠE. Kromě odborných obchodních a manžerských kurzů nabízí především program MBA, který je akreditován prestižní mezinárodní akreditací FIBAA. Institut plně využívá odborného a vědeckého zázemí Vysoké školy ekonomické v Praze.

V současné době nabízí International School of Business and Management: Masters in Business Administration (titul MBA – Master of Business Administration) a odborné firemní kurzy – viz nabídka ISBM a schopnost pružně reagovat na potřeby firem. 

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat následující podmínky: ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářské studium), minimálně 2 roky praxe v zodpovědné funkci po ukončení studia, každý další rok je zohledněn, prokázaná znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 – např. TOEFL, IELTS, případně interní ISBM test s následně vyššími nároky osobního pohovoru. 

Příjem přihlášek pro přijímací řízení do 31. 3. 2016.

Doplňující informace

Školné

Školné je 250.000 Kč bez DPH při zaplacení celkové ceny studia v jedné splátce před nástupem do 1.ročníku. Při úhradě školného ve 2 splátkách (na začátku 1. a 2. ročníku) je školné 280.000 Kč bez DPH.Při úhradě školného v 5 splátkách (na začátku každého semestru) je školné 310.000 Kč bez DPH. 

V případě úspěšného složení přijímacích zkoušek v prvním termínu přijímacího řízení obdrží uchazeč slevu na školném ve výši 30.000,- Kč.

Stipendia

Na základě odevzání odborné práce budou stipendijní komisí vybrány tři práce. Nejlepší práce bude ohodnocena slevou 30.000,- Kč na školném, druhá 20.000,- Kč, třetí nejlepší práce 10.000,- Kč.