International School of Business and Management je vzdělávací institut Fakulty podnikohospodářské VŠE. Kromě odborných obchodních a manžerských kurzů nabízí především program MBA, který je akreditován prestižní mezinárodní akreditací FIBAA. Institut plně využívá odborného a vědeckého zázemí Vysoké školy ekonomické v Praze.

V současné době nabízí International School of Business and Management: Masters in Business Administration (titul MBA – Master of Business Administration) a odborné firemní kurzy – viz nabídka ISBM a schopnost pružně reagovat na potřeby firem. 

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Příjem přihlášek pro přijímací řízení do 13. 9. 2017.

Termín přijímacího řízení:14.9.2017 od 14,00 hodin

Přihlášky (včetně veškeré požadované dokumentace) zasílejte v elektronické podobě na  michaela.sochorova [at] vse.cz a zároveň v tištěné podobě zaneste na přijímací pohovor nebo zašlete na adresu:

International School of Business and ManagementVysoká škola ekonomická v PrazeMichaela Sochorovánám. W. Churchilla 4130 67 Praha 3

Doplňující informace

Školné

Školné je 250.000 Kč bez DPH při zaplacení celkové ceny studia v jedné splátce před nástupem do 1.ročníku. Při úhradě školného ve 2 splátkách (na začátku 1. a 2. ročníku) je školné 280.000 Kč bez DPH.Při úhradě školného v 5 splátkách (na začátku každého semestru) je školné 310.000 Kč bez DPH. 

V případě úspěšného složení přijímacích zkoušek v prvním termínu přijímacího řízení obdrží uchazeč slevu na školném ve výši 30.000,- Kč.

Stipendia

Na základě odevzání odborné práce budou stipendijní komisí vybrány tři práce. Nejlepší práce bude ohodnocena slevou 30.000,- Kč na školném, druhá 20.000,- Kč, třetí nejlepší práce 10.000,- Kč.