FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ – zaměřuje svoji činnost na přípravu vojenských lékařů, farmaceutů a zdravotnických záchranářů pro ozbrojené síly ČR.

Vysokoškolské vzdělání vojenských profesionálů realizuje ve spolupráci s Lékařskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Fakulta nabízí tříleté bakalářské studium ve studijním oboru

  • Zdravotnický záchranář

pětileté magisterské studium ve studijních oborech

  • Vojenské zubní lékařství
  • Vojenská farmacie

šestileté magisterské studium ve studijním oboru

  • Vojenské všeobecné lékařství

www.unob.cz/fvz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijmací zkouška na bakalářské studium má charakter znalostních testů (biologie) a testů z jazyka a přezkoušení tělesné výkonnosti. 

Přihlášku je možné podat do 28.2. 

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 400 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 500 Kč

Aktuality

Aktuality

Aktuality

Aktuální informace z Fakulty vojenského zdravotnictví se dozvíte zde číst více