Pedagogická fakulta byla založena v roce 1946 a je jednou ze sedmnácti fakult Univerzity Karlovy.

Studijní programy

Nabízí především studium učitelských kombinací (pro ZŠ a ZŠ) a dále obory jako vychovatelství, pedagogika předškolního věku, management vzdělávání, sbormistrovství či psychologie a speciální pedagogika.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v oblasti školství, ve vzdělávacích agenturách, na školských odborech v institucích veřejné správy.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška je jednokolová, dvoukolová nebo tříkolová - záleží na zvoleném oboru. Písemná zkouška se skládá z příslušných předmětů stanovených pro studijní obor. Kromě oborového testu je v některých bakalářských oborech zařazen písemný test obecných studijních předpokladů. Ústní zkouška přezkoumává předpoklady uchazeče ke studiu, jeho motivaci a splnění dalších podmínek k přijetí na studijní obor. Talentová zkouška ověřuje talentové předpoklady pro studium oboru.

Přihlášky je možné podávat do 28.2.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 600 Kč
Papírová přihláška
Papírová přihláška: 650 Kč

Doplňující informace

Studium v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ je možné studovat v zahraničí na některé z partnerských univerzit v rozmezí 3 až 12 měsíců. Studenti tak mají možnost získat cenné zkušenosti na zahraničních univerzitách a nejaktuálnější poznatky a praktické zkušenosti na poli vzdělání.

Stáže v zahraničí

V rámci programu Erasmus+ jsou nabízeny i praktické stáže, které probíhají na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektech.

Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.