Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, ekonomie a managementu.

Soustředíme se na systematické vzdělávání odborníků v akreditovaných oborech s cílem maximalizace konkurenční výhody pro jejich budoucí uplatnění.

Promyšlený vzdělávací systém řádně shrnuje a předává vyvážený komplex znalostí složený ze standardů dobré odvětvové praxe, aplikované výzkumné činnosti, korporátního přístupu a partnerské spolupráce s oborovými lídry.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkouška má podobu přijímacího pohovoru, jehož cílem je ověření schopnosti logického uvažování, ověření základní orientace a ověření základních znalostí angličtiny v rozsahu středoškolské výuky. Zároveň se zjišťuje zájem uchazeče o studium daného oboru a motivace.

Výše administrativního poplatku za přijímací řízení je pro studium v ČJ 500 Kč, pro studium v AJ 1000 Kč.

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 (v češtině)

Aktuality

Výhody studia na Unicorn College

Výhody studia na Unicorn College

Dlouhodobě získávané zkušenosti ve společnosti Unicorn jsou prostřednictvím přednášek, ale hlavně formou praktických workshopů, předávány studentům. Ti tak získávají jedinečnou příležitost seznámit se s ověřenými postupy a v rámci přednášek diskutovat s odborníky z praxe. číst více

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na den otevřených dveří číst více

Doplňující informace

Školné

Školné činí pro bakalářské studijní programy 50 000,- za rok. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, podle čehož se také mění výše školného. Studenti mají možnost nejen studovat kombinovanou formou, ale studovat podle individuálního plánu.

Stipendium

Kromě ubytovacího stipendia škola také nabízí velmi zajímavé a unikátní stipendia. Studenti mají možnost získat prospěchová stipendia Silver nebo Gold. Prospěchové stipendium Silver získají ti studenti, kteří úspěšně složí stipendijní testy, mají studijní průměr do 1,5 a patří mezi 30 nejlepších studentů školy, bude jim odpuštěno školné v plné výši. Prospěchové stipendium Gold je uděleno třem nejlepším studentům školy, nejen že jim je odpuštěno školné, ale dostanou finanční odměnu 10 000,-.