Informatika

62 škol a fakult

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Autonomní systémy
 • Autonomous Systems (EN)
 • Computer Science and Technology (EN)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační a znalostní management
 • Informační management
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy
 • Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy
4 programy

Ekonomická fakulta

 • Informační a znalostní management
 • Informatika v ekonomice
 • Systémové inženýrství a informatika
 • Systems Engineering and Informatics (EN)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Applied Informatics (EN)
 • Informační systémy

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta dopravní

 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
1 program

Fakulta elektrotechnická

 • Datové vědy
 • Informatika a počítačové vědy
 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované matematicko-stochastické metody

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Automatizační a přístrojová technika
 • Informační a automatizační technika
2 programy

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Informační technologie
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Automatizace (Řízení procesů)
 • Elektrotechnika a informatika
 • Informační technologie

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta informačních technologií

 • Bezpečnost informačních technologií
 • Informační systémy
 • Informační technologie

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
1 program

Pedagogická fakulta

 • Didaktika informatiky
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
4 programy