Informatika

61 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Přírodovědecká fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Informační systémy
 • Informatika
 • Softwarové systémy
4 programy

Fakulta dopravní

 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
1 program

Fakulta elektrotechnická

 • Datové vědy
 • Informatika a počítačové vědy
 • Informatika a výpočetní technika / Information Science and Computer Engineering 

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta informačních technologií

 • Bezpečnost a informační technologie
 • Informační systémy a management
 • Informatics

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované matematicko-stochastické metody

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Automatizační a přístrojová technika
 • Informační a automatizační technika
2 programy

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

 • Aplikovaná informatika
 • Ekonomická informatika
 • Elektronické počítače
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Informační technologie
2 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Automatizace (Řízení procesů)
 • Elektrotechnika a informatika
 • Informační technologie

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Informatika
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)

a další 2 programy

5 programů

Fakulta informačních technologií

 • Bezpečnost informačních technologií
 • Informační systémy
 • Informační technologie

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika informatiky
 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
4 programy

Filozofická fakulta

 • Počítačová lingvistika
1 program