Vysoká škola Karla Engliše poskytuje vzdělání v bakalářském stupni studia. Naše soukromá vysoká škola vychází z přesvědčení, že povinností vysokoškolského učitele je naučit a ne pouze vyučovat a zkoušet. Neúspěch studentů je především neúspěchem pedagogů, a proto uplatňujeme filozofii, že neexistují špatní studenti, jsou jen špatní učitelé. Studenti jsou naši klienti, kteří mají právo na nejvyšší pozornost a péči, aby mohli dosáhnout požadovaného vzdělání.

Heslo: OTEVŘI TY SPRÁVNÉ DVEŘE JIŽ PŘI STUDIU!

Cílem bakalářského studijního programu je připravit absolventy k výkonu povolání, při kterých budou řešit standardní i nestandardní manažerské úkoly v malých a středních firmách na nižší až střední řídící úrovni. Předností absolventů bude, že jejich příprava není zaměřena na úzký okruh činností pouze jednoho oboru, ale vychází z kombinace poznatků požadovaných z hlediska jejich uplatnění v praxi. Proto se jedná o interdisciplinárně a multidisciplinárně formulovaný bakalářský studijní program, kde kromě základní oblasti ekonomiky a managementu jsou silně zastoupeny oblasti práva, informatiky a výuka cizích jazyků.

www.vske.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. přijímá studenty bez přijímaček!

Přijímací řízení probíhá na vysoké škole celoročně. Nejsou zde žádné přijímací testy, zkoušky, nervozita, stres. V rámci motivačního pohovoru  budeme hovořit o tom, proč chcete na vysoké škole studovat, čím Vás naše obory zaujaly, co od studia na vysoké škole očekáváte. Tuto formu přijímacího řízení jsme zvolili, protože právo studovat na vysoké škole má každý, kdo pro to splňuje základní podmínky a schopnosti uchazečů o studium budou prokázány až v rámci studia. 

Absolventi z vyšších odborných škol (VOŠ) budou moci v rámci přijímacího řízení konzultovat možnost uznání předchozích výsledků studia. 

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 700 Kč

Aktuality

Proč studovat na VŠKE

Proč studovat na VŠKE

Proč si vybrat VŠKE, co Vás zde čeká a na co se můžete těšit se dozvíte právě zde číst více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Zajímá Vás, jak vypadají prostory VŠKE? Chcete se setkat se zástupci školy? Pak se na Vás těšíme na jednom ze dnů otevřených dveří od 12:00 do 14:30 číst více

Doplňující informace

Školné

Prezenční forma studia..... 42 000Kč / rok 

Kombinovaná forma studia.... 40 000Kč /rok 

Nemůžete školné zaplatit celé hned? NEVADÍ! Školné je možné rozložit do dvou splátek. Popř. Vám doporučíme možnost financování.  

Chceš si dodělat Bc. a jsi absolventem VOŠ? Máme pro Tebe možnost!

Podle ustanovení § 49 odst. 3 z. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách může vysoká škola stanovit odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část na vyšší odborné škole. Také Vysoká škola Karla Engliše a.s. v rámci spolupráce s vyššími odbornými školami umožňuje uchazečům o bakalářské vzdělání možnost uznání předchozího absolvovaného studia na vyšších odborných školách.

Uchazeči o studium předloží tyto doklady:

  • žádost o uznání zkoušek a zápočtů předchozího studia na VOŠ
  • výpis vykonaných zkoušek a zápočtů opatřený podpisem a razítkem školy
  • školou potvrzené anotace předmětů z vyšší odborné školy opatřené podpisem a razítkem školy
  • ověřenou kopii maturitního vysvědčení