Technika a informatika

74 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Computer Science and Technology (EN)
 • Informatika a výpočetní technika
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové)
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Analytická chemie pevné fáze
 • Informační systémy
2 programy

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Architektura a urbanismus (EN)
 • Krajinářská architektura
3 programy

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Inteligentní dopravní systémy
 • Inteligentní dopravní systémy (EN)

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta elektrotechnická

 • Audiovizuální technika a zpracování signálů
 • Bioinformatika
 • Datové vědy

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta informačních technologií

 • Návrh a programování vestavných systémů
 • Počítačová bezpečnost
 • Počítačové systémy a sítě

a další 4 programy

7 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Automatizační a přístrojová technika
 • Dopravní a transportní technika

a dalších 9 programů

12 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Informační technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Inovační inženýrství
 • Konstrukce strojů a zařízení
 • Strojírenská technologie a materiály
 • Výrobní systémy a procesy
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Automatizace (Řízení procesů)
 • Informační technologie
 • Komunikační a řídicí technologie
3 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Bioinformatika
 • Biotechnologie a genové inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a rozvoj sídel
 • Building Constructions
 • Geodézie a kartografie

a dalších 6 programů

9 programů