Technika a informatika

74 škol a fakult

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Inženýrství údržby
 • Silniční a městská automobilová doprava

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Computer Science and Technology (EN)
 • Informatika a výpočetní technika
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství informatiky a fyziky pro střední školy
 • Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
 • Informační a komunikační technologie pro ZŠ - Občanská výchova pro ZŠ
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové)
4 programy

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Architektura a urbanismus (EN)
 • Krajinářská architektura
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Inteligentní dopravní systémy
 • Inteligentní dopravní systémy (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Audiovizuální technika a zpracování signálů
 • Bioinformatika
 • Datové vědy

a dalších 26 programů

29 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Aplikované matematicko-stochastické metody
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
 • Automatizační a přístrojová technika
 • Dopravní a transportní technika

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Informační technologie

a další 3 programy

6 programů