Nalezli jsme 82 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta informatiky a statistiky

 • Statistics (EN)
 • Statistika
 • Ekonometrie a operační výzkum

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta mezinárodních vztahů

 • International and Diplomatic Studies (EN)
 • Mezinárodní studia a diplomacie
 • Economics of Globalisation and European Integration (EN)

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta podnikohospodářská

 • Ekonomie
 • Arts Management
 • Management (EN)

a dalších 7 programů

10 programů

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Management ve veřejné správě
 • MBA - Commercial Law
 • MBA - Strategický management

a dalších 28 programů

31 programů

European Business School SE

 • MBA - Business Development (EN)
 • MBA - Strategický Management
 • MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management

a dalších 27 programů

30 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Národohospodářská fakulta

 • Ekonomie
 • Národní hospodářství
 • Ekonomická analýza

a dalších 9 programů

12 programů

Filozofická fakulta

 • České dějiny
 • Dějiny a kultury Asie
 • Egyptologie

a dalších 196 programů

199 programů

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

 • Asijská studia
 • Politologie
 • Mediální studia

a dalších 16 programů

19 programů

Vysoká škola kreativní komunikace

 • Kreativní psaní
 • Mediální a komerční komunikace
 • Animace a vizuální efekty

a dalších 5 programů

8 programů

TC Business School

 • MBA (1. fáze)
 • MBA (2.fáze)
 • DBA
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

2. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína (EN)
 • Neurovědy (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství

a dalších 34 programů

37 programů

Právnická fakulta

 • Právo a právní věda
 • Občanské právo
 • International Master of Laws

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta architektury

 • Architektura, stavitelství a technologie (EN)
 • Urbanismus a územní plánování
 • Průmyslový design

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní logistika
 • Dopravní systémy a technika
 • Letecká doprava

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika / Electronics
 • Fotonika
 • Elektronika

a dalších 56 programů

59 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informačních technologií

 • Informatics
 • Teoretická informatika
 • Softwarové inženýrství

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální inženýrství
 • Jaderné inženýrství
 • Fyzika a technika termojaderné fúze

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta bezpečnostního managementu

 • Bezpečnostní management ve veřejné správě
 • Bezpečnostní management a kriminalistika
2 programy

Fakulta bezpečnostně právní

 • Bezpečnostně strategická studia
 • Bezpečnostně právní studia
 • Policejní činnosti

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní stroje a zařízení
 • Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
 • Informační a automatizační technika

a dalších 26 programů

29 programů

Kloknerův ústav

 • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
 • Teorie konstrukcí
2 programy