Nalezli jsme 83 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o

 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management destinace cestovního ruchu
 • Hotelnictví, cestovní ruch a marketing - specializace Management hotelnictví a lázeňství

a další 4 programy

7 programů

Matematicko-fyzikální fakulta

 • Matematická lingvistika
 • Obecné otázky matematiky a informatiky (EN)
 • Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (EN)

a dalších 91 programů

94 programů

Vysoká škola ekonomie a managementu

 • KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE - Lidské zdroje
 • MANAGEMENT FIREM - Finance
 • MARKETING - Marketingové a reklamní strategie

a dalších 26 programů

29 programů

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.

 • Finance v mezinárodním podnikání
 • Řízení lidských zdrojů
 • Global Management in Automotive Industry

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Integrální bezpečnost staveb
 • Pozemní stavby

a dalších 21 programů

24 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Ambis.Vysoká škola.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
 • Bezpečnostní management v regionech - zaměření Národní bezpečnost
 • Bezpečnostní management v regionech - zaměření Kriminalistika a kriminologie

a dalších 30 programů

33 programů

European Business School SE

 • MBA - Management obchodu
 • MBA - Business Development (EN)
 • MBA - GDPR v praxi

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Matematické metody v ekonomii
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Ekonomická demografie

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta humanitních studií

 • Europäische Kulturzeitgeschichte (DE)
 • Antropologická studia
 • Sociální ekologie

a dalších 29 programů

32 programů

TC Business School

 • MBA (1. fáze)
 • MBA (2.fáze)
 • DBA
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

2. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína (EN)
 • Neurovědy (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství

a dalších 34 programů

37 programů

Právnická fakulta

 • Právo a právní věda
 • Občanské právo
 • International Master of Laws

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta architektury

 • Architektura, stavitelství a technologie (EN)
 • Urbanismus a územní plánování
 • Průmyslový design

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní logistika
 • Dopravní systémy a technika
 • Letecká doprava

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika / Electronics
 • Fotonika
 • Elektronika

a dalších 56 programů

59 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informačních technologií

 • Informatics
 • Teoretická informatika
 • Softwarové inženýrství

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální inženýrství
 • Jaderné inženýrství
 • Fyzika a technika termojaderné fúze

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta bezpečnostního managementu

 • Bezpečnostní management ve veřejné správě
 • Bezpečnostní management a kriminalistika
2 programy

Fakulta bezpečnostně právní

 • Bezpečnostně strategická studia
 • Bezpečnostně právní studia
 • Policejní činnosti

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní stroje a zařízení
 • Mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí
 • Informační a automatizační technika

a dalších 26 programů

29 programů

Kloknerův ústav

 • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
 • Teorie konstrukcí
2 programy