Nalezli jsme 160 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta stavební

 • Construction Management and Engineering (EN)
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Matematika ve stavebním inženýrství

a dalších 30 programů

33 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Chemické inženýrství (EN)
 • Environmentální inženýrství (EN)
 • Ochrana životního prostředí

a dalších 43 programů

46 programů

Národohospodářská fakulta

 • Národní hospodářství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Regionální rovzoj

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta strojní

 • Průmyslové inženýrství a management
 • Konstruování vozidel a manipulačních zařízení
 • Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta sociálních věd

 • Ekonomie a ekonometrie
 • Area Studies (EN)
 • Moderní dějiny

a dalších 44 programů

47 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Organická chemie
 • Hydrologie a hydrogeologie
 • Aplikovaná geologie

a dalších 103 programů

106 programů

Fakulta filozofická

 • Sociální a kulturní antropologie
 • Teorie a dějiny vědy a techniky
 • Archeologie

a dalších 19 programů

22 programů

Dopravní fakulta Jana Pernera

 • Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě
 • Technologie a management v dopravě
 • Dopravní prostředky a infrastruktura

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta stavební

 • Hornické a podzemní stavitelství
 • Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství
 • Architektura a stavitelství

a dalších 11 programů

14 programů

Univerzitní studijní programy

 • Mechatronika
 • Fyzika
 • Výpočetní vědy

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Pozemní stavby
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Civil Engineering Management

a dalších 13 programů

16 programů

2. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína (EN)
 • Neurovědy (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství

a dalších 34 programů

37 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Sociální lékařství
 • Vnitřní nemoci (EN)
 • Zobrazovací metody v lékařství

a dalších 25 programů

28 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie (EN)
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)

a dalších 27 programů

30 programů

Fakulta architektury

 • Architektura, stavitelství a technologie (EN)
 • Urbanismus a územní plánování
 • Průmyslový design

a dalších 12 programů

15 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informačních technologií

 • Informatics
 • Teoretická informatika
 • Softwarové inženýrství

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta bezpečnostního managementu

 • Bezpečnostní management ve veřejné správě
 • Bezpečnostní management a kriminalistika
2 programy

Fakulta bezpečnostně právní

 • Bezpečnostně strategická studia
 • Bezpečnostně právní studia
 • Policejní činnosti

a další 3 programy

6 programů

Kloknerův ústav

 • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
 • Teorie konstrukcí
2 programy

Divadelní fakulta

 • Scénografie
 • Dramatická výchova
 • Světelný design

a dalších 14 programů

17 programů

Hudební fakulta

 • Duchovní hudba
 • Hra na cembalo
 • Hudební produkce

a dalších 29 programů

32 programů