Nalezli jsme 158 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a management
 • Cestovní ruch
 • Strukturální politika EU a rozvoj venkova

a dalších 8 programů

11 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Animal physiology, immunology and developmental biology (EN)
 • Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů
 • Environmental Health Sciences (EN)

a dalších 72 programů

75 programů

Fakulta informatiky

 • Informatika - specializace Rozšířená matematika
 • Informatika - specializace Matematická informatika
 • Informatika - specializace Zpracování přirozeného jazyka

a dalších 18 programů

21 programů

Fakulta sociálních studií

 • Political Science (EN)
 • Sociální politika a sociální práce
 • Mediální studia a žurnalistika

a dalších 25 programů

28 programů

Lékařská fakulta

 • Chirurgické obory
 • Nutriční terapie
 • Všeobecné ošetřovatelství

a dalších 13 programů

16 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Francouzština pro odbornou a profesní komunikaci
 • Španělská filologie
 • Anglická filologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a dalších 70 programů

73 programů

Fakulta sociálních studií

 • Rozvoj a řízení v sociální práci
 • Sociální práce
 • Zdravotně-sociální péče a rehabilitace

a další 3 programy

6 programů

Fakulta umění

 • Pozoun
 • Grafika (program Výtvarná umění)
 • Trubka

a dalších 26 programů

29 programů

Lékařská fakulta

 • Neurosciences (EN)
 • Surgery and Reproductive Medicine (EN)
 • Farmakologie

a dalších 43 programů

46 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Územní plánování
 • Aplikovaná mechanika
 • Matematika a finanční studia

a dalších 26 programů

29 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta ekonomická

 • Podniková ekonomika a management
 • Projektové řízení
 • Projektové a procesní řízení

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrotechnika a informační technologie
 • Výkonové systémy a elektroenergetika
 • Elektronika

a další 3 programy

6 programů

Fakulta filozofická

 • Evropská kulturní studia
 • History and Philosophy of Science and Technology
 • Archeologie

a dalších 20 programů

23 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie materiálů
 • Food Science (EN)
 • Chemistry, Technology and Properties of Materials (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Elektronika a komunikační technologie
 • Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Microelectronics and Technology (EN)

a dalších 33 programů

36 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Materiálové inženýrství a výrobní technologie
 • Konstruování vozidel a manipulačních zařízení
 • Programování NC strojů

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta podnikatelská

 • Strategický rozvoj podniku podniku
 • Účetnictví a finanční řízení podniku
 • Řízení a ekonomika podniku

a dalších 8 programů

11 programů

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Geografie pro veřejnou správu

a dalších 55 programů

58 programů

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 • Technologie a řízení dopravy
 • Pozemní stavby
 • Řízení lidských zdrojů

a dalších 5 programů

8 programů

Filozofická fakulta

 • Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura
 • Kulturní studia
 • Anglický jazyk a literatura

a dalších 39 programů

42 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Učitelství informatiky a matematiky pro střední školy
 • Chemie – specializace Toxikologie a analýza škodlivin
 • Fyzika se zaměřením na vzdělávání

a dalších 18 programů

21 programů