Medicína a farmacie

37 škol a fakult

Má smysl studovat MBA? Zjistěte to přímo od absolventů!

Fakulta zdravotnických studií

 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie
 • Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení

a další 2 programy

5 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Clinical and social pharmacy (EN)
 • Farmaceutická analýza
 • Farmaceutická analýza (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Biomechanika
 • Biomechanika (EN)
 • Fyzioterapie

a další 2 programy

5 programů

2. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 32 programů

35 programů

3. lékařská fakulta

 • Biochemie a patobiochemie
 • Biochemie a patobiochemie (EN)
 • Biologie a patologie buňky

a dalších 30 programů

33 programů

Lékařská fakulta v Hradci Králové

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Fyziologie a patologická fyziologie

a dalších 27 programů

30 programů

Lékařská fakulta v Plzni

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Anatomie, histologie a embryologie (EN)
 • Experimental Surgery (EN)

a dalších 24 programů

27 programů

Fakulta vojenského zdravotnictví

 • Epidemiologie
 • Epidemiologie (EN)
 • Infekční biologie

a dalších 17 programů

20 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Ošetřovatelská péče v interních oborech
 • Perioperační péče
 • Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

a dalších 5 programů

8 programů

Ústav práva a právní vědy

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta zdravotnických věd

 • Aplikovaná fyzioterapie
 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie

a dalších 9 programů

12 programů

Lékařská fakulta

 • Anatomie, histologie a embryologie
 • Fyziologie a patologická fyziologie
 • Gynekologie a porodnictví

a dalších 23 programů

26 programů

Farmaceutická fakulta

 • Bezpečnost a kvalita léčiv
 • Farmaceutická chemie
 • Farmaceutická technologie - galenická farmacie

a další 4 programy

7 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
 • Ergoterapie
 • Fyzioterapie

a dalších 8 programů

11 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

European Business School SE

 • MBA - Management ve zdravotnictví
1 program