Humanitní a společenské vědy

58 škol a fakult

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

European Business School SE

 • MBA - Psychologie managementu
 • MBA - Řízení lidských zdrojů a personální management
2 programy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
1 program

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Andragogika
 • Resocializační a penitenciární pedagogika
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
 • Vzdělávání dospělých
4 programy

Evangelická teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Biblická teologie (EN)
 • Evangelická teologie

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Kinantropologie
 • Kinantropologie (EN)
2 programy

Husitská teologická fakulta

 • Husitská teologie
 • Husitská teologie (EN)
 • Husitská teologie (jednooborové)

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • České a československé dějiny
 • České a československé dějiny (EN)
 • Filozofie

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta filozofická

 • Filozofie
 • Historie
 • History (EN)

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika informatiky
 • Didaktika literatury
 • Edukace v kultuře (dvouoborové)

a dalších 16 programů

19 programů

Vysoká škola aplikované psychologie

 • Personální a interkulturní management
1 program

Vysoká škola PRIGO

 • Management v sociální sféře
 • Sociální práce
2 programy

Fakulta pedagogická

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Teorie vzdělávání v bohemistice
 • Teorie vzdělávání ve fyzice
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Právnická fakulta

 • Právní dějiny a římské právo
 • Teorie, filozofie a sociologie práva
2 programy