Filozofická fakulta je jednou ze čtyř původních fakult Univerzity Karlovy. Počtem studentů jde o největší fakultu UK.

Studijní programy

Nabízí studium celé řady humanitních oborů, od filozofie, psychologie, filologických věd přes historické vědy až po kulturologii a uměnovědná studia.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují na nejrůznějších odborných i řídících pozicích ve státní a veřejné správě, v médiích, mezinárodních institucích, v oblasti školství a vzdělávání i v komerční sféře.

www.ff.cuni.cz

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Přijímací zkoušky pro jednotlivé obory se liší. Přijímací zkouška může být jednokolová ústní, jednokolová písemná nebo dvoukolová. U dvoukolové zkoušky je 1. kolo vždy písemná nebo talentová část a 2. kolo vždy ústní část. U některých oborů je součástí zkoušky test obecných studijních předpokladů (pozn.: jedná se výhradně o vlastní testy Filozofické fakulty UK) či jazykový test. Písemná část může obsahovat uzavřené i otevřené otázky. 

Předpokládá se základní úroveň standardních středoškolských znalostí a dovedností, zřetelný zájem o otázky řešené společenskými vědami, rámcový přehled o oboru a příbuzných vědních disciplínách. 

Přihlášky na bakalářské obory je možné podávat do 28. 2.

Přihlášky na navazující magisterské obory je možné podávat do 31. 3.

Elektronická přihláška: 600 Kč (jednoobor, jedno- i dvouobor), 300 Kč (dvouobor)

Doplňující informace

Studium v zahraničí

Možností jak vycestovat za studiem v rámci FF UK je celá řada. Studovat lze v rámci výměnného pobytu za pomoci meziuniverzitních smluv, na letní škole, kdy studium může být uhrazeno při získání stipendia či v rámci jednotlivých programů - např. Erasmus+ (možnost studovat v téměř jakékoliv evropské zemi po dobu 1 - 2 semestrů), CEEPUS (země střední a východní Evropy), Aktion (ČR - Rakousko) Norské fondy a fondy EHP (umožňují studijní pobyt na dobu 3-10 měsíců v Norsku, Lichtenštejnsku či na Islandu) atp. FF UK má uzavřeno více než 180 smluv se zahraničními univerzitami.

Stáže v zahraničí

Studenti mohou rovněž vyjet na zahraniční stáž, např. v rámci programu Erasmus+ na 1-2 semestry či vycestovat jako dobrovolníci. Více informací o stážích a studiu v zahraničí naleznete na stránkách fakulty zde

 Ubytování a koleje

Univerzita Karlova nabízí bydlení na 13 kolejích po celé Praze. Ty levnější, jako je například Hvězda nebo Větrník, nabízejí jedno-, dvoj- i trojlůžkové pokoje. Cena za lůžko na měsíc se pohybuje u dvoulůžkového pokoje přibližně okolo 2 700 Kč i se všemi poplatky za spotřebiče. Pravidla pro ubytování, druhy ubytování a jejich ceník, naleznete na webových stránkách kolejí a menz UK. 

Univerzita také nabízí zvýhodněné ubytování pro uchazeče a jejich rodinné příslušníky v době přijímacího řízení. Koleje a menzy UK v Praze, Plzni a Hradci Králové nabízí 25% slevu z ceny za hostinské ubytování.