První soukromá vysoká škola v Brně získala státní souhlas v roce 2000.

Studium a uplatnění

Nabízí studium v oblastech jako ekonomika, management, právní specializace, hospodářská politika a správa. Absolventi se uplatní v závislosti na oboru na pozicích nižšího a středního managementu v komerčních firmách i ve státní správě, jako odborníci ve státních a veřejných institucích aj.

Studijní obory

Přihlášky a přijímačky

Podmínkou pro přijetí do prezenčního bakalářského studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou, absolvování přijímacího pohovoru zaměřeného na motivaci uchazeče ke studiu a uhrazení předepsaných poplatků. V případě bakalářského kombinovaného studia je navíc vyžadována alespoň tříletá praxe a zajištění stáže v průběhu studia. 

Při přijímacím řízení škola zohledňuje výsledky u Národních sronávacích zkoušek.

Přihlášku ke studiu je možné podat do 28.2. (1. kolo) nebo do 31.7. (2. kolo).

Elektronická přihláška
Elektronická přihláška: 500 Kč

Doplňující informace

Školné

Roční školné činí 40 000,- pro bakalářské studijní programy, studenti zároveň platí jednorázový poplatek 2 000,- za zápis. 

Stipendium

Škola nabízí velmi zajímavé prospěchové stipendium, kdy studenti, kteří dosáhnout průměru 1,0 dostanou 100% slevu ze školného. Se zvyšujícím se průměrem klesají slevy ze školného. Škola také nabízí ubytovací stipendium.