Technika a informatika

74 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta textilní

 • Netkané textilie a nanovlákenné materiály
 • Oděvní technologie a materiály
 • Textilní technologie a materiály
3 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Materiálové vědy
 • Materiály a technologie v dopravě
 • Produktové inženýrství
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Informatics and System Engineering (EN)
 • Informatika ve veřejné správě
3 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatic Control and Informatics in Industry 4.0 (EN)
 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
 • Bezpečnostní management

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Environmentální inženýrství
 • Chemie potravin a bioaktivních látek

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Biomechanické inženýrství
 • Environmentální inženýrství
 • Chemické inženýrství

a dalších 13 programů

16 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Dopravní systémy a technika

a dalších 8 programů

11 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Mining of Mineral Resources

a další 4 programy

7 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická chemie
 • Data Engineering in Chemistry
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Senzorika a kybernetika v chemii
4 programy

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a buněčná biologie
 • Biotechnologie a bioinženýrství
 • Biotechnology and Food Science (EN)
 • Přírodní látky a léčiva
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Environmental Technology and Engineering (EN)
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Sustainability and Environmental Engineering (EN)
 • Technologie vody
4 programy

Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.

 • Provoz a řízení letecké dopravy - Management leteckých podniků
1 program

Fakulta chemická

 • Environmental Sciences and Engineering (EN)
 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Chemie pro medicínské aplikace

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

 • Konstruování vozidel a manipulačních zařízení
 • Konstruování výrobních strojů zařízení
 • Konstruování zdravotnické a kooperativní techniky

a dalších 5 programů

8 programů