Technika a informatika

74 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta textilní

 • Netkané a nanovlákenné materiály
 • Oděvní a textilní technologie
2 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informační a bezpečnostní systémy
 • Informatics and System Engineering (EN)
 • Informatika ve veřejné správě
 • Management finančních institucí
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0
 • Bezpečnostní management
 • Bezpečnostní technologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Biomateriály a kosmetika
 • Environmentální inženýrství
 • Chemie potravin a bioaktivních látek

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta stavební

 • Architektura a stavitelství
 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Biomechanické inženýrství
 • Environmentální inženýrství
 • Chemické inženýrství

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Dopravní technika a technologie

a dalších 6 programů

9 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Hornicko-geologická fakulta

 • Environmentální inženýrství
 • Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields
 • Technologie a hospodaření s vodou

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Analytická chemie
 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Senzorika a kybernetika v chemii
3 programy

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Chemie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

 • Biochemie a buněčná biologie
 • Biotechnologie a bioinženýrství
 • Přírodní látky a léčiva
3 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Environmental Technology and Engineering (EN)
 • Environmentální inženýrství a analýza
 • Technologie vody
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

 • Dopravní a manipulační technika
 • Konstrukce zdravotnické techniky
 • Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

a dalších 5 programů

8 programů

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Inženýrství údržby
 • Silniční a městská automobilová doprava

a další 4 programy

7 programů