Technika a informatika

62 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta architektury

 • Architektura - teorie a tvorba
 • Architektura - teorie a tvorba (EN)
 • Architektura, stavitelství a technologie

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta dopravní

 • Dopravní logistika
 • Dopravní systémy a technika
 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Elektrické stroje, přístroje a pohony / Electric Machines, Apparatus and Drives
 • Elektrické stroje, přístroje a pohony / Electric Machines, Apparatus and Drives
 • Elektroenergetika / Electric Power Engineering

a dalších 11 programů

14 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Jaderná chemie
 • Jaderné inženýrství
 • Radiologická fyzika
3 programy

Fakulta strojní

 • Biomechanika
 • Dopravní stroje a zařízení
 • Energetické stroje a zařízení

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Kloknerův ústav

 • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
 • Teorie konstrukcí
2 programy

Fakulta strojní

 • Aplikovaná mechanika
 • Stavba strojů a zařízení
 • Technologie a materiály
3 programy

2. lékařská fakulta

 • Biomedicínská informatika
 • Biomedicínská informatika (EN)
 • Biomechanika

a dalších 5 programů

8 programů

3. lékařská fakulta

 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská biofyzika (EN)
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika
 • Výpočetní technika a informatika (EN)
2 programy

Fakulta strojního inženýrství

 • Inženýrská mechanika
 • Konstrukční a procesní inženýrství
 • Strojírenská technologie
3 programy

Lékařská fakulta v Plzni

 • Biochemie a patobiochemie
1 program