Technika a informatika

83 škol a fakult

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Chemie
 • Chemie (dvouoborová)

a dalších 5 programů

8 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pro logistiku
 • Logistika v dopravě
 • Logistika ve službách
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
 • Občanská výchova - Informační a komunikační technologie (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
3 programy

Fakulta architektury

 • Architektura a urbanismus
 • Krajinářská architektura
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta dopravní

 • Dopravní systémy a technika
 • Inteligentní dopravní systémy
 • Letecká doprava

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Elektronika a komunikace
 • Elektrotechnika a management

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Aplikace softwarového inženýrství
 • Aplikovaná informatika
 • Fyzika a technika termojaderné fúze

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta strojní

 • Energetika a procesní technika
 • Informační a automatizační technika
 • Konstruování podporované počítačem

a další 3 programy

6 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Informační technologie
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automatizace (Řízení procesů)
 • Informační technologie
 • Komunikační a mikroprocesorová technika
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná informatika
 • Bioinformatika
 • Biotechnologie a genové inženýrství

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Energetika, procesy a životní prostředí
 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

a dalších 10 programů

13 programů

Pedagogická fakulta

 • Informační technologie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
2 programy