Informatika

61 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Ekonomická fakulta

 • Information and Communication Management (EN)
 • Manažerská informatika
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
4 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika: zaměření na multimédia ve firemní praxi
 • Finanční správa

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatic Control and Informatics (EN)
 • Automatické řízení a informatika
 • Automatické řízení a informatika v průmyslu 4.0

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
2 programy

Fakulta strojní

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Robotika
3 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Senzorika a kybernetika v chemii
2 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Telecommunication (EN)
2 programy

Fakulta podnikatelská

 • Informační management
 • Manažerská informatika
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

CEVRO Institut, z.ú.

 • MBA – Management a kybernetická bezpečnost
1 program

Ambis.Vysoká škola.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
1 program

Provozně ekonomická fakulta

 • Informační management
 • Informatics (EN)
 • Informatika

a další 4 programy

7 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
1 program

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Aplikovaná informatika
 • Autonomní systémy
 • Autonomous Systems (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta informatiky a managementu

 • Aplikovaná informatika
 • Informační a znalostní management
 • Informační management
3 programy