Informatika

62 škol a fakult

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Provozně ekonomická fakulta

 • Administrace IS/ICT
 • Automatizace řízení a informatika
 • Inženýrská informatika

a další 2 programy

5 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biomolecular chemistry and bioinformatics (EN)
 • Biomolekulární chemie a bioinformatika
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Informační management
 • Manažerská informatika
 • System engineering and informatics - specialization Managerial Informatics (EN)
 • Systémové inženýrství a informatika - specializace Manažerská informatika
4 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Informační systémy
 • Informatika (dvouoborové)
3 programy

Fakulta ekonomicko-správní

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika: zaměření na multimédia ve firemní praxi
 • Finanční správa

a další 4 programy

7 programů

Fakulta aplikované informatiky

 • Automatic Control and Informatics (EN)
 • Automatic Control and Informatics in Industry 4.0 (EN)
 • Automatické řízení a informatika

a dalších 19 programů

22 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
2 programy

Fakulta strojní

 • Aplikované vědy a technologie
 • Automatické řízení a inženýrská informatika
 • Robotika
 • Robotika (EN)
4 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Měření a zpracování signálů v chemii
 • Senzorika a kybernetika v chemii
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
2 programy

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Telecommunication (EN)
2 programy

Fakulta podnikatelská

 • Informační management
 • Manažerská informatika
2 programy

CEVRO Institut, z.ú.

 • MBA – Management a kybernetická bezpečnost
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Ambis.Vysoká škola.

 • Ekonomika a management podniku - zaměření IT management
1 program

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • Computer Information Systems
 • Computer Science
 • Emerging Media and Technologies
3 programy

Provozně ekonomická fakulta

 • Informační management
 • Informatics (EN)
 • Informatika

a dalších 5 programů

8 programů

Technická fakulta

 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
1 program