Technika a informatika

103 škol a fakult

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

  • Aplikovaná informatika
  • Autonomní systémy
  • Autonomous Systems (EN)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta informatiky a managementu

  • Aplikovaná informatika
  • Informační a znalostní management
  • Informační management
3 programy

Přírodovědecká fakulta

  • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  • Informatika se zaměřením na vzdělávání
2 programy

Ekonomická fakulta

  • Informační a znalostní management
  • Informatika v ekonomice
2 programy

Pedagogická fakulta

  • Český jazyk pro ZŠ - Informační a komunikační technologie pro ZŠ
  • Informační a komunikační technologie - Český jazyk (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)
  • Informační a komunikační technologie - Občanská výchova (se zaměřením na vzdělávání, pro ZŠ)

a dalších 5 programů

8 programů

Přírodovědecká fakulta

  • Aplikovaná informatika
  • Applied Informatics (EN)
  • Chemie

a dalších 7 programů

10 programů

Vysoká škola logistiky o.p.s.

  • Informatika pro logistiku
  • Logistika
  • Logistika v dopravě
  • Logistika ve službách
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Architectural Institute in Prague

  • Architecture
  • Architecture and urbanism
2 programy

Fakulta architektury

  • Architektura - teorie a tvorba
  • Architektura - teorie a tvorba (EN)
  • Architektura a urbanismus

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta dopravní

  • Dopravní logistika
  • Dopravní systémy a technika
  • Inteligentní dopravní systémy

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta elektrotechnická

  • Aplikovaná elektrotechnika
  • Audiovizuální technika a zpracování signálů
  • Bioinformatika

a dalších 51 programů

54 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

  • Aplikace softwarového inženýrství
  • Aplikovaná informatika
  • Aplikované matematicko-stochastické metody

a dalších 12 programů

15 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta strojní

  • Aplikované vědy ve strojním inženýrství
  • Automatizační a přístrojová technika
  • Biomechanika

a dalších 26 programů

29 programů

Kloknerův ústav

  • Nauka o nekovových materiálech a stavebních hmotách
  • Teorie konstrukcí
2 programy

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

  • Aplikovaná informatika
  • Ekonomická informatika
  • Elektronické počítače
3 programy

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

  • Aplikované vědy v inženýrství
  • Automatické řízení a inženýrská informatika
  • Informační technologie

a další 3 programy

6 programů

Fakulta strojní

  • Aplikovaná mechanika
  • Inovační inženýrství
  • Konstrukce strojů a zařízení

a dalších 5 programů

8 programů