Nalezli jsme 83 škol

Zažijte Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT, přijďte na Den otevřených dveří. Zjistit více

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 • Design
 • Architektonická tvorba
 • Výtvarná tvorba

a další 3 programy

6 programů

European School of Business & Management SE

 • MBA - Leadership a soft skills
 • MBA - Sportovní management
 • MBA - Management inovací

a dalších 16 programů

19 programů

Evangelická teologická fakulta

 • Biblická teologie
 • Pastorační a sociální práce
 • Biblická teologie (DE)

a dalších 15 programů

18 programů

Divadelní fakulta

 • Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
 • Herectví alternativního a loutkového divadla
 • Dramatická výchova

a dalších 16 programů

19 programů

Filmová a televizní fakulta

 • Produkce
 • Kamera
 • Animovaná tvorba

a dalších 8 programů

11 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Hudební a taneční fakulta

 • Hudební produkce
 • Zpěv
 • Taneční věda

a dalších 36 programů

39 programů

Pedagogická fakulta

 • Výtvarná výchova (EN)
 • Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Chemie se zaměřením na vzdělávání
 • Speciální pedagogika (EN)

a dalších 141 programů

144 programů

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (EN)
 • Učitelství tělesné výchovy pro střední školy

a dalších 16 programů

19 programů

3. lékařská fakulta

 • Preventivní medicína
 • Biomechanika
 • Preventivní medicína (EN)

a dalších 32 programů

35 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Obchodní institut

 • Higher National Diploma
 • Higher National Diploma (EN)
 • B.A. (online studium)
3 programy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

 • Psychologie
 • Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii
2 programy

Husitská teologická fakulta

 • Judaistika
 • Religionistika (dvouoborové)
 • Starokatolická teologie (jednooborové)

a dalších 12 programů

15 programů

Architectural Institute in Prague

 • Architecture and urbanism
 • Architecture
2 programy

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná ekologie
 • Územní technická a správní služba
 • Environmental Modelling (EN)

a dalších 19 programů

22 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Anglo-americká vysoká škola, z.ú.

 • International Relations
 • International Relations and Diplomacy
 • Jewish Studies: History and Culture

a dalších 13 programů

16 programů

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Dřevařské inženýrství
 • Forestry, specializace: Forest ecosystems protection and silviculture (EN)
 • Dřevařství, specializace: Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu

a dalších 19 programů

22 programů

Institut vzdělávání a poradenství

 • Učitelství odborných předmětů
 • Učitelství praktického vyučování
 • Poradenství v odborném vzdělávání
3 programy

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.

 • Sportovní a volnočasový pedagog
 • Wellness specialista
 • Výživové poradenství a sportovní diagnostika
 • Sportovní a kondiční specialista
4 programy

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

 • Mezinárodní vztahy a diplomacie
 • Speciální pedagogika - vychovatelství
 • Právo v podnikání

a dalších 6 programů

9 programů