Nalezli jsme 52 škol

Vysoká škola ekonomická přijímá přihlášky nejpozději do 30.4.2020. Zjistit více!

Přírodovědecká fakulta

 • Matematika
 • Analytická chemie heterogenních systémů
 • Biologie

a další 3 programy

6 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Archeologie
 • Teoretická fyzika a astrofyzika
 • Theoretical Physics and Astrophysics (EN)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

 • Matematické modely a jejich aplikace
 • Fyzikální inženýrství
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Botany (EN)
 • Fyziologie a vývojová biologie
 • Biochemistry (EN)

a dalších 20 programů

23 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatics
 • Hornictví
 • Geologické inženýrství (čtyřleté)

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální inženýrství
 • Matematické inženýrství
 • Jaderná chemie

a další 2 programy

5 programů

Agronomická fakulta

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Technologie odpadů
 • Applied and Landscape Ecology (EN)

a dalších 13 programů

16 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Anorganická chemie
 • Organická chemie (EN)

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Geodesy and Cartography (EN)
 • Matematika ve stavebním inženýrství

a další 3 programy

6 programů

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické inženýrství
 • Fyzikální chemie
 • Analytická chemie

a další 2 programy

5 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta informatiky a statistiky

 • Statistika
 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Statistics (EN)
 • Econometrics and Operation Research (EN)
4 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Akustika / Acoustics
3 programy

Fakulta životního prostředí

 • Úpravy vodního režimu krajiny
 • Ecology (EN)
 • Ekologie

a dalších 5 programů

8 programů

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

a dalších 13 programů

16 programů