Nalezli jsme 71 škol

JEŠTĚ NENÍ POZDĚ! Přehled doporučených škol, na které se můžeš přihlásit. PROZKOUMAT!

Fakulta informatiky a statistiky

 • Ekonometrie a operační výzkum
 • Ekonomická demografie
 • Statistika

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Voda a prostředí
 • Energie a paliva
 • Průmyslová ekologie a toxikologie

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Geodesy and Cartography (EN)
 • Materiálové inženýrství

a další 4 programy

7 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Agronomická fakulta

 • Technologie a management odpadů
 • Applied Bioclimatology
 • Bio-omika

a dalších 15 programů

18 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Organická chemie
 • Organická chemie (EN)
 • Anorganická chemie

a dalších 23 programů

26 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
 • Akustika / Acoustics
3 programy

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Ochrana lesů a myslivost
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

a dalších 13 programů

16 programů

Pedagogická fakulta

 • Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
 • Veterinary Ecology (EN)
 • Veterinární ekologie

a dalších 6 programů

9 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Ochrana životního prostředí
 • Environmentální inženýrství
 • Technologie potravin
 • Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie
4 programy

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Ekonomicko-správní fakulta

 • Matematické a statistické metody v ekonomii
1 program

Ambis.Vysoká škola.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů
 • Management a hospodaření ve veřejné správě - zaměření Management a životní prostředí
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj
3 programy

Fakulta strojní

 • Výrobní stroje a zařízení
 • Řízení a ekonomika podniku
 • Jaderná energetická zařízení

a další 4 programy

7 programů