Nalezli jsme 74 škol

Dokonalý maturitní ples? Soutěž s UNYP a vyhraj 25 000 Kč. Zjistit více

Fakulta životního prostředí

 • Revitalizace krajiny
 • Odpadové hospodářství
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

a další 2 programy

5 programů

Fakulta informatiky a statistiky

 • Matematické metody v ekonomii
 • Official Statistics (EN)
 • Sociálně-ekonomická demografie

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Materiálové inženýrství
 • Inženýrství životního prostředí
4 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Průmyslová ekologie a toxikologie
 • Energie a paliva
 • Voda a prostředí

a dalších 5 programů

8 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-technologická

 • Analytická chemie
 • Organická chemie
 • Anorganická a bioanorganická chemie

a dalších 21 programů

24 programů

Pedagogická fakulta

 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
1 program

Fakulta lesnická a dřevařská

 • Konzervace přírodnin a taxidermie
 • Ochrana lesů a myslivost
2 programy

Fakulta elektrotechnická

 • Akustika / Acoustics
 • Matematické inženýrství / Mathematical Engineering
 • Fyzika plazmatu / Plasma Physics
3 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

3. lékařská fakulta

 • Antropologie
 • Antropologie (EN)
 • Vývojová a buněčná biologie

a dalších 13 programů

16 programů

Agronomická fakulta

 • Technologie a management odpadů
 • Strukturní biologie
 • Technologie odpadů

a dalších 11 programů

14 programů

Pedagogická fakulta

 • Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 • Matematika se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)
 • Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)

a další 3 programy

6 programů

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 • Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
 • Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
 • Veterinary Public Health and Animal Protection (EN)

a dalších 5 programů

8 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.

 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Management evropských projektů
 • Management rozvoje měst a regionů - zaměření Životní prostředí a rozvoj
2 programy

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Fakulta technologická ve Zlíně

 • Environmentální inženýrství
 • Ochrana životního prostředí
 • Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie

a další 2 programy

5 programů