Nalezli jsme 74 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Plánování a řízení krizových situací
 • Zdravotní laborant
 • Přístroje a metody pro biomedicínu (EN)
 • Přístroje a metody pro biomedicínu
4 programy

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská chemie
 • Zemědělství
 • Agroekologie

a další 2 programy

5 programů

Lékařská fakulta

 • Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
 • Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry (EN)
2 programy

Lékařská fakulta

 • General Medicine (EN)
 • Všeobecné lékařství
2 programy

Lékařská fakulta

 • Všeobecné lékařství
 • Lékařská biofyzika
 • Lékařská chemie a biochemie

a další 2 programy

5 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemické technologie
 • Anorganická chemie

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná ekologie
 • Environmental Modelling (EN)
 • Environmentální modelování

a dalších 10 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Chemie
 • Aplikovaná matematika
 • Biological Chemistry (EN)

a dalších 47 programů

50 programů

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 • Patobiochemie a xenobiochemie
 • Patobiochemie a xenobiochemie (EN)
 • Bioorganická chemie

a dalších 7 programů

10 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Politická a kulturní geografie
 • Ekonomická geografie a regionální rozvoj
 • Fyzika (dvouoborové)

a dalších 31 programů

34 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta stavební

 • Geodézie a kartografie
1 program

Fakulta strojní

 • Jaderná energetická zařízení
 • Technika životního prostředí
 • Inteligentní budovy

a další 4 programy

7 programů

Fakulta filozofická

 • Sociální a kulturní antropologie
 • Antropologie populací minulosti
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Vzdělávání v biologii
 • Didaktika matematiky
 • Didaktika matematiky (EN)

a další 2 programy

5 programů

Pedagogická fakulta

 • Didaktika geografie
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (EN)
 • Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
3 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Filozofická fakulta

 • Obecná jazykověda a teorie komunikace
 • Migrační studia
 • Migrační studia (dvouoborové)
3 programy

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Fyzikální chemie
 • Chemické inženýrství

a dalších 8 programů

11 programů

Fakulta životního prostředí

 • Revitalizace krajiny
 • Odpadové hospodářství
 • Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

a další 2 programy

5 programů