Nalezli jsme 96 škol

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi
 • Aplikované strojírenství
3 programy

Vysoká škola logistiky o.p.s.

 • Informatika pro logistiku
 • Logistika v dopravě
 • Logistika ve službách
3 programy

Evropský polytechnický institut, s. r. o.

 • Ekonomická informatika
 • Elektronické počítače
 • Management a marketing zahraničního obchodu
 • Finance a daně
4 programy

Fakulta aplikované informatiky

 • Intelligent Systems with Robots (EN)
 • Inteligetní systémy s roboty
 • Informační technologie v administrativě

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informační technologie
 • Komunikační a mikroprocesorová technika
 • Automatizace (Řízení procesů)
 • Aplikovaná elektrotechnika
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Přírodovědecká fakulta

 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Biologie a ekologie
 • Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika

a dalších 7 programů

10 programů

Fakulta strojního inženýrství

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Matematické inženýrství
 • Výrobní technika

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Informatika a počítačové vědy
 • Software
 • Internet věcí

a dalších 9 programů

12 programů

Fakulta ekonomicko-správní

 • Informatika ve veřejné správě
 • Aplikovaná informatika: zaměření na multimédia ve firemní praxi
 • Informatics and System Engineering (EN)

a dalších 9 programů

12 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemické technologie

 • Bioinformatika a chemická informatika
 • Chemie biomateriálů pro medicínské využití
 • Chemie a chemické technologie

a dalších 5 programů

8 programů

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

 • Systémové inženýrství a informatika
 • Podniková ekonomika a management
2 programy

Fakulta pedagogická

 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
1 program

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 • Informační technologie
 • Aplikované vědy v inženýrství
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
4 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Provozně ekonomická fakulta

 • Automatizace řízení a informatika (akademický program)
 • Administrace IS/ICT (profesní program)
 • Ekonomika a management (akademický program)

a další 4 programy

7 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Telekomunikační a informační systémy
 • Biomedicínská technika a bioinformatika

a dalších 9 programů

12 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Fyzická geografie a geoinformatika
 • Sociální geografie a geoinformatika
3 programy

Ekonomická fakulta

 • Informační management
 • Podniková ekonomika - specializace Management výroby firem
 • Business administration - Production Management (EN)

a další 4 programy

7 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Důlní měřictví
 • Odpadové hospodářství a úprava surovin

a dalších 10 programů

13 programů

Fakulta stavební

 • Geodezie a kartografie
 • Architektura a stavitelství
 • Building Structures (EN)

a další 2 programy

5 programů