Nalezli jsme 120 škol

Dokonalý maturitní ples? Soutěž s UNYP a vyhraj 25 000 Kč. Zjistit více

Prague College

 • MSc Computing
 • BSc (Hons) Computing
2 programy

Fakulta technologie ochrany prostředí

 • Environmental Technology and Engineering (EN)
 • Technologie vody
 • Chemické a energetické zpracování paliv

a dalších 5 programů

8 programů

Univerzitní studijní programy

 • Výpočetní vědy
 • Mechatronika
 • Nanotechnologie
 • Technologie procesů v energetice
4 programy

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta bezpečnostního inženýrství

 • Bezpečnostní plánování
 • Technická bezpečnost osob a majetku
 • Bezpečnost práce a procesů
3 programy

Fakulta vojenských technologií

 • Vojenské technologie
 • Komunikační a informační technologie
 • Komunikační a informační systémy

a dalších 29 programů

32 programů

Fakulta chemická

 • Chemie a technologie ochrany životního prostředí
 • Biochemická technologie
 • Spotřební chemie

a dalších 14 programů

17 programů

Filozofická fakulta

 • Španělská filologie - Španělština pro překlad
 • Ruská filologie - Ruština pro překlad
2 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta chemicko-inženýrská

 • Chemické inženýrství a bioinženýrství
 • Senzorika a kybernetika v chemii
 • Léčiva a biomateriály

a dalších 8 programů

11 programů

Technická fakulta

 • Obchod a podnikání s technikou
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Zemědělská technika

a dalších 12 programů

15 programů

Fakulta chemicko-technologická

 • Ekonomika a management podniků chemického průmyslu
 • Anorganická technologie
 • Povrchové inženýrství (EN)

a dalších 30 programů

33 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta stavební

 • Stavební inženýrství - Dopravní stavby
 • Civil Engineering - Transport Constructions (EN)
 • Civil Engineering (EN)

a dalších 18 programů

21 programů