Nalezli jsme 120 škol

Studium v angličtině? Získej americký titul na UNYP. Zjistit více

Fakulta elektrotechnická

 • Elektronika a aplikovaná informatika
 • Elektronika a telekomunikace
 • Aplikovaná elektrotechnika

a dalších 6 programů

9 programů

Fakulta pedagogická

 • Učitelství informatiky pro základní školy
 • Informatika se zaměřením na vzdělávání
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - informatika
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informatika (dvouoborové)
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
4 programy

Fakulta dopravní

 • Inženýrská informatika v dopravě a spojích
 • Dopravní logistika
 • Dopravní systémy a technika

a dalších 10 programů

13 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
 • Informační technologie a e-learning
 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

a další 2 programy

5 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Angličtina v elektrotechnice a informatice
 • Telekomunikační a informační systémy
 • Teleinformatics (EN)

a dalších 31 programů

34 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Bioinformatika
 • Kartografie a geoinformatika
 • Fyzická geografie a geoinformatika

a další 3 programy

6 programů

Hornicko-geologická fakulta

 • Geoinformatika
 • Geoinformatika (EN)
 • Důlní měřictví

a dalších 16 programů

19 programů

Fakulta stavební

 • Geodezie a kartografie
 • Architektura a stavitelství
 • Integrální bezpečnost staveb

a dalších 19 programů

22 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Počítačová lingvistika
 • Český jazyk
2 programy

Fakulta ekonomická

 • Informační management
 • Systémy projektového řízení
 • Podniková ekonomika a management

a další 3 programy

6 programů

Fakulta materiálově-technologická

 • Počítačové řídicí systémy v průmyslu
 • Inteligentní řídicí systémy v průmyslu
 • Materiály a technologie pro automobilový průmysl

a dalších 22 programů

25 programů

Lesnická a dřevařská fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika
 • Stavby na bázi dřeva
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy (dvouoborové)
1 program

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: Informační a komunikační technologie (dvouoborové)
 • Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)
3 programy

Unicorn College

 • Softwarový vývoj
 • Software Development (EN)
 • Softwarové inženýrství a big data (Work&Study)

a dalších 5 programů

8 programů

Fakulta strojní

 • Automatizační a přístrojová technika
 • Informační a automatizační technika
 • Průmysl 4.0

a dalších 26 programů

29 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
 • Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (EN)
 • Geografická kartografie a geoinformatika

a dalších 9 programů

12 programů

Business Institut EDU a.s.

 • MBA Řízení informačních technologií
1 program