Ekologie a ochrana prostředí

32 škol a fakult

Jste rození manažeři nebo na sobě musíte ještě zapracovat? To zjistíte v online testu zde!

Technická fakulta

 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Technology and Environmental Engineering (EN)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Udržitelný územní rozvoj a trh nemovitostí
2 programy

Fakulta strojní

 • Inteligentní budovy
 • Technika životního prostředí
 • Teoretický základ strojního inženýrství
3 programy

Fakulta životního prostředí

 • Aplikovaná a krajinná ekologie
 • Aplikovaná ekologie
 • Applied and Landscape Ecology (EN)

a dalších 10 programů

13 programů

Pedagogická fakulta

 • Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor
 • Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol (dvouoborové)
2 programy

Přírodovědecká fakulta

 • Biologie a ekologie
 • Ekologie
 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Ochrana a tvorba krajiny
4 programy

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojního inženýrství

 • Energetika, procesy a životní prostředí
1 program