Kultura a umění

37 škol a fakult

Kde skončíte po škole? Co třeba ve firmě, která o Vás stojí! Prozkoumat!

Fakulta textilní

 • Produktové inženýrství
 • Řízení jakosti
2 programy

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Divadelní věda
 • Filmová studia

a další 2 programy

5 programů

Fakulta multimediálních komunikací

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuální tvorba – Kamera
 • Audiovizuální tvorba – Režie a scenáristika

a další 4 programy

7 programů

Fakulta chemické technologie

 • Technologie konzervování – restaurování objektů kulturního dědictví
1 program

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Filozofická fakulta

 • Anglická a americká literatura (dvouoborové)
 • Dějiny a filozofie umění
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Učitelství pro střední školy - sbormistrovství (sdružené studium)
 • Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěv
2 programy

Akademie výtvarných umění v Praze

 • Architektonická tvorba
 • Volné umění
2 programy

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Fakulta umění

 • Cembalo
 • Digitální grafika ve virtuálním prostředí DD
 • Fagot

a dalších 23 programů

26 programů

Katolická teologická fakulta

 • Dějiny evropské kultury
 • Dějiny křesťanského umění
2 programy

Filozofická fakulta

 • Dějiny umění
 • Dějiny umění: specializace Monumentika a publicita průmyslového dědictví
2 programy

Divadelní fakulta

 • Dramatická výchova
 • Dramaturgie alternativního a loutkového divadla
 • Dramaturgie činoherního divadla

a dalších 8 programů

11 programů

Filmová a televizní fakulta

 • Animovaná tvorba
 • Audiovizuální studia
 • Dokumentární tvorba

a dalších 7 programů

10 programů