Chci studovat techniku

Pomaturitní jazykové studium? Prožij skvělý rok a chytni slevu právě teď! Mrkni sem...

Fakulta biomedicínského inženýrství

 • Biomedicínský technik
 • Biomedicínský technik (EN)
 • Biomedicínská a klinická technika
 • Biomedicínská a klinická technika (EN)
 • Přístroje a metody pro biomedicínu
 • Biomedicínský inženýr (EN)
 • Biomedicínský inženýr

a dalších 14 programů

21 programů

Technická fakulta

 • Zemědělská technika
 • Technika výrobních procesů
 • Technika zemědělských technologických systémů
 • Technika a technologie zpracování odpadů
 • Informační a řídicí technika v agropotravinářském komplexu
 • Obchod a podnikání s technikou

a dalších 10 programů

16 programů

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 • Fyzikální technika
 • Radiologická technika
 • Laserová a přístrojová technika
 • Laserová technika a elektronika
 • Fyzika a technika termojaderné fúze
 • Aplikovaná informatika
 • Informatická fyzika
 • Diagnostika materiálů

a dalších 11 programů

19 programů

Fakulta zdravotnických studií

 • Biomedicínská technika
 • Biomedicínské inženýrství
 • Zdravotnický záchranář
 • Všeobecná sestra
4 programy

Agronomická fakulta

 • Provoz techniky
 • Zootechnika
 • Speciální zootechnika
 • Obecná zootechnika
 • General Animal Breeding (EN)
 • Fytotechnika
 • Automobilová doprava
 • Speciální produkce rostlinná
 • Strukturní biologie
 • Technologie potravin
 • Bio-omika

a dalších 29 programů

40 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Biomedicínský technik
 • Telekomunikační technika
 • Měřící a řídicí technika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Mobilní technologie
 • Elektroenergetika
 • Biomedicínské inženýrství
 • Projektování elektrických zařízení

a dalších 10 programů

18 programů

Fakulta strojní

 • Technika prostředí
 • Letadlová a kosmická technika
 • Automatizační a přístrojová technika
 • Technika životního prostředí
 • Energetika a procesní technika
 • Dopravní a transportní technika
 • Informační a automatizační technika

a dalších 22 programů

29 programů

Fakulta aplikovaných věd

 • Výpočetní technika
 • Kybernetika a řídící technika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Kybernetika a řídicí technika
 • Výpočty a design konstrukcí
 • Informatika
 • Kybernetika
 • Stavitelství
 • Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

a dalších 12 programů

21 programů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

 • Multimediální techniky
 • Počítačová technika a její aplikace
 • Informatika a výpočetní technika
 • Aplikovaná informatika
 • Computer Science and Technology
 • Computational physics
 • Počítačová fyzika
 • Audiovizuální tvorba

a dalších 9 programů

17 programů

Fakulta vojenských technologií

 • Letecká technika
 • Letecká a raketová technika
 • Letecká technika - draky a motory
 • Letecká technika - avionika a výzbroj
 • Ženijní konstrukce
 • Řídící letového provozu
 • Technologie pro ochranu majetku a osob
 • Zbraně a munice

a dalších 18 programů

26 programů

Kam na vysokou školu?

Vyplňte test a během 5 minut to zjistíte.

Fakulta strojního inženýrství

 • Technika prostředí
 • Výrobní technika
 • Letecký provoz
 • Energetika, procesy a životní prostředí
 • Fluidní inženýrství
 • Industrial Engineering (EN)
 • Matematické inženýrství
 • Inženýrská mechanika a biomechanika

a dalších 26 programů

34 programů

Fakulta elektrotechnická

 • Audiovizuální technika a zpracování signálů
 • Vysokofrekvenční a digitální technika
 • Elektrotechnika, elektronika a komunikační technika
 • Telekomunikační technika / Telecommunication Engineering
 • Senzory a přístrojová technika

a dalších 54 programů

59 programů

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

 • Telekomunikační a informační technika
 • Elektronika a sdělovací technika
 • Automatizační a měřicí technika
 • Audio inženýrství: Zvuková technika
 • Telecommunications (EN)
 • Automation and Measurement (EN)

a dalších 35 programů

41 programů

Fakulta strojní

 • Konstrukce zdravotnické techniky
 • Dopravní a manipulační technika
 • Stavba energetických strojů a zařízení
 • Průmyslové inženýrství a management
 • Stavba výrobních strojů a zařízení
 • Materials Engineering and Engineering Metallurgy

a dalších 13 programů

19 programů

Fakulta strojní

 • Dopravní a manipulační technika
 • Dopravní technika a technologie
 • Technologie údržby letecké techniky
 • Technologie provozu letecké techniky
 • Technika tvorby a ochrany živ. prostředí
 • Dopravní stroje a manipulace s materiálem

a dalších 16 programů

22 programů

Obstáli byste u přijímaček na VŠ?

Zkuste si SCIO testy zdarma.

Pedagogická fakulta

 • Základy techniky se zaměřením na vzdělávání
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky
 • Učitelství pro střední školy - základy techniky (dvouoborové)
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - základy techniky (dvouoborové)

a další 4 programy

8 programů

Fakulta informačních technologií

 • Výpočetní technika a informatika (EN)
 • Výpočetní technika a informatika
 • Informační technologie
 • Informační systémy
 • Počítačové sítě a komunikace
 • Bezpečnost informačních technologií
 • Počítačové a vestavěné systémy

a dalších 6 programů

13 programů

Přírodovědecká fakulta

 • Biomedicíncká laboratorní technika
 • Měřicí a výpočetní technika (jednooborové)
 • Informatika pro vzdělávání (dvouoborové)
 • Mechatronika
 • Biologie
 • Aplikovaná informatika
 • Bioinformatics (Bioinformatika)

a dalších 40 programů

47 programů

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Komunikační a mikroprocesorová technika
 • Komunikační a řídicí technologie
 • Informační, komunikační a řídicí technologie
 • Informační technologie
 • Informační, komunikační a řídicí technologie (EN)
 • Řízení procesů
6 programů

Zemědělská fakulta

 • Zemědělská a dopravní technika
 • Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby
 • Zemědělské biotechnologie
 • Zemědělská chemie
 • Biologie a ochrana zájmových organismů
 • Zemědělské inženýrství
 • Agroekologie
 • Zootechnika

a dalších 11 programů

19 programů